PixelImage

Personuppgiftslagen

Vi behöver dina uppgifter för att ge dig bra medlemsservice

När du ansöker om medlemskap i Villaägarnas Riksförbund fyller du i uppgifter om ditt boende och ditt hushåll. Det är uppgifter som vi behöver för att administrera ditt medlemskap. Det är uppgifter som vi också använder för att skicka ut medlemsmagasinet Villaägaren till dig, informera om olika medlemserbjudanden och för att kunna ge dig bra rådgivning i boendefrågor.

Vi använder också medlemsuppgifterna för att sammanställa statistik och fakta om villaägares boendesituation. Denna statistik använder vi bland annat när vi deltar i samhällsdebatten och är remissinstans för olika lagförslag som påverkar dig som villaägare.

I vissa fall kan medlemsuppgifter lämnas ut till våra samarbetsföretag. Detta för att samarbetsföretagen ska kunna ta fram attraktiva och riktade erbjudanden till dig som medlem. Om du inte vill ha medlemserbjudanden från våra samarbetsföretag, kontakta oss så spärrar vi dig mot detta.

Om du tillhör en lokalförening som är ansluten till Villaägarnas Riksförbund, kan lokalföreningen använda dina medlemsuppgifter på samma sätt som vi, det vill säga för rådgivning, information, erbjudanden och statistik.

Vi registrerar dina medlemsuppgifter utifrån vad du själv uppger när du blir medlem. Vi hämtar fortlöpande uppgifter från Bisnode för att registret ska vara så aktuellt som möjligt. En gång per år har du rätt att få ett utdrag ur registret så att du har möjlighet att kontrollera uppgifterna och se att allt stämmer. Du kan när som helst få dina uppgifter rättade, kontakta bara oss.

Vi använder enbart dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Vi behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ovanstående ändamål. Vi sparar dina uppgifter så länge du är medlem och ett år efter att ditt medlemskap upphört eller i enlighet med andra tillämpliga lagar.

Om du har frågor kring dina medlemsuppgifter så mejla oss på:
pul-ombud@villaagarna.se.