PixelImage

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen - PUL - har till uppgift att skydda din personliga integritet. För att Villaägarna ska ha rätt att spara dina personuppgifter och använda dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan, måste du lämna ditt samtycke till detta.

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap

Som medlem i Villaägarnas Riksförbund behandlar vi dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. Dina personuppgifter används för att hjälpa dig med rådgivning, för att du ska få medlemsmagasinet Villaägaren och för att förse dig med information om dina medlemserbjudanden.

Med syfte att erbjuda dig medlemserbjudanden från våra samarbetspartners kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till dessa samarbetsföretag för behandling. Önskar du inte mottaga denna typ av erbjudanden finns möjlighet att spärra dig mot dessa marknadsföringsaktiviteter genom att kontakta oss.

Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik och till att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård. Om du tillhör en till förbundet ansluten lokalförening kan den behandla uppgifterna på samma sätt. Vi behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ovanstående ändamål.