PixelImage

Lokalt

Vår lokala organisation

Villaägarnas Riksförbund är uppdelat i sju regioner. Varje geografisk region har sitt eget kontor. Till förbundet finns 223 anslutna lokalföreningar och vi som arbetar på Regionkontoren ger stöd till våra medlemsföreningar, de lokala villaägarföreningarna

På kartan till höger ser du vilken region du tillhör. Klicka på respektive region i vänstermenyn för att se regional information och de lokalföreningar som finns i respektive region.

Tillhör du en lokalförening? Logga in så hittar du enkelt till din lokalförening här.

Logga in

Villaägarnas styrka utgår från lokalföreningar och enskilda medlemmar, och via Bild på Villaägarnas regionchefer.regionkontoren knyts det lokala och riksfrågorna ihop.

De 223 lokala villaägarföreningarna utgör grunden och är själva kärnan i Villaägarna. Det framgår också av stadgarna. Regionkontoren är ett kitt som håller ihop verksamheten, lyssnar av vad som händer i respektive område men driver också engagemang genom sin lokala närvaro.

De som jobbar på regionkontoren befinner sig nära våra medlemmar och lokalföreningar och vi ser vad de behöver men är självklart även tillgängliga för dem.

Frågar vi någon i Sundsvall och någon i Bromma vad som är det viktigaste för småhusägare just nu så kan vi få högst olika svar. Visst är många villaägarfrågor gemensamma men var du bor, vad som händer där och hur det ser ut – ja, till och med väder och klimat, påverkar förstås hur man prioriterar olika saker.

Villaägarna har insikt i och kunskap om alla Sveriges villaägares vardag.