PixelImage

Region ABC

 


ABC-regionen är den till medlemsantalet största regionen inom Villaägarnas Riksförbund och utgörs av Stockholm och Uppsala län, exklusive Heby och Älvkarleby. Regionen har idag 87 593 medlemmar och omfattar nästan 100 föreningar.