PixelImage

Föreningsinformation

Utbildningar för förtroendevalda

Aktuellt just nu: Introduktion nya förtroendevalda

Välkommen till Region ABC torsdag den 7 maj kl 15-18 för en introduktion för dig som förtroendevald i Villaägarnas Riksförbund. Vi bjuder på kaffe och smörgås. Anmälan senast 4 maj.

Klicka här för merinformation och anmälan

Hemsida via Villaägarnas Riksförbund

Alla föreningar som är anslutna till Villaägarnas Riksförbund har också möjlighet att få en egen hemsida på Villaägarnas portal. Kontakta regionkontoret om avtal och utbildning.

När det gäller utbildningen kommer vi att vara flexibla - du kan komma till oss och sitta ett par timmar för att gå igenom hur du ska handskas med din sida. Vi kan också tänka oss att komma ut till dig för att gå igenom hanteringen. Vi ser gärna att detta till största delen förläggs under kontorstid!

Du som är intresserad - anmäl dig till regionkontoret, region.abc@villaagarna.se