PixelImage

Information & kontakt

Region ABC: Stockholm & Uppsala län

Postadress: Box 7118, 192 07 Sollentuna
Besöksadress: Rotebergsvägen 3 
010-750 01 00 

region.abc@villaagarna.se 
www.villaagarna.se/abc

Regionchef: Lena Rönngren Røssing
Föreningskonsulenter: Anna Nilsson Anton Sterner 

 Regionkontor ABC
 I bild: Lena Rönngren Røssing och Anna Nilsson.