PixelImage

Valberedningen region ABC

Tony Ruster, sammankallande

Petra Dahlberg

Patrik Ernby

Nominering till


Förslagsställare
Den nominerade är tillfrågad och medveten om vilka insatser som krävsUnderlag för meritförteckning. Redogör här uppgifter av vikt för den nominerades lämplighet att väljas in i regionstyrelsen eller valberedning. Främst bör belysas kompetens och lämplighet, erfarenhet från näringsliv och samhälle, kontaktnät etc.