PixelImage

Tjänster

Medlemmar har vissa förmåner genom regionala samarbetsavtal.

Avfuktningsteknik Stockholm AB
Hyra av ozon- och luktsaneringsaggregat 10%
Mögelsanering 5%
Plats: Gustavsberg
Tfn 08-518 16 666  epost: tomas@avfuktningsteknik
Hemsida: www.avfuktningsteknik.se

Eminenta
Medlemsrabatt 500 kronor på värdering, överlåtelsebesiktning, energideklaration (sep. uppdrag).
Övriga tjänster enl. överenskommelse 10 % rabatt (uppmätningbesiktning), tfn 0771-322 322
Huvudkontor: Planvägen 16, 177 60 Järfälla, lokalkontor: Uppsala, Norrtälje, Stockholm, Bromma, Täby.
www.eminenta.se e-post: kontoret@eminenta.se

Hedbybe AB
Oberoende överlåtelsebesiktningar, Kontrollansvarig enligt PBL och Tekniska Besiktningar.

Medlemsrabatt: 10 % på konsulttjänster (ordinarie priser):

Överlåtelsebesiktningar/ husbesiktningar
Tekniska besiktningar/ statusbesiktningar (även enklare dykbesiktning)
Kontrollansvarig enligt nya PBL (från 2011)

Meddela medlemsnummer vid bokning.

Medlem i Överlåtelse-gruppen SBR, Certifierad, KA-gruppen SBR och KARF, Kontrollansvarigas Riskförening samt certifierad


Kontaktperson: Åsa Hedlund Lindqvist, Byggingenjör SBR/ KTH
Kontor: Storvreta, tfn 018-314 106, fax 070-229 34 69
mobil 070-640 10 19,epost:  asa@hedbybe.se
Upptagningsområde; Uppsala län, även Västmanlands och Stockholms län med omnejd.

För mer information: www.hedbybe.se

IR-Gruppen
Medlemsrabatt: 10 % på fotografering med värmekamera.
Plats: Haninge, tfn 08-24 74 24
Upptagningsområde: Stockholms län, till Södertälje - Uppsala/Enköping.
www.ir-gruppen.se 


JG Byggkonsult & Besiktningar
10 % på olika typer av besiktningar, byggkonsultation och byggtekniska lösningar.
Plats: Märsta, tfn 070 424 97 37
www.byggbesiktning.nu

 

Sollentuna Ram & Papperskonservering
Medlemsrabatt 10 % på papperskonservering, konstinramning och konstnärsmaterail.

Plats: Sköldvägen 16, Sollentuna
tel. 08-96 75 02
www.papperskonservering.se epost: lin@papperskonservering.se

 

Sternberg Arkitekter AB
Medlemsförmån: 30 minuters kostnadsfri rådgivning.
Stockholm, tfn 08-644 88 42
www.sternberg.se    

SundaTak AB
Medlemsrabatt: 5 % på materialet vid takomläggning.
Upptagningsområde: Stockholms och Uppsala län.
Plats: Stockholm, tfn 08-562 04 600
www.sundatak.se

S-XL Architects
Medlemsrabatt: 25 % på nedanstående

handling gäller för
bygglovsritningar villor, radhus, sommarhus samt fritidshus
arkitektskisser om-, till- och nybyggnader av villor, radhus,
sommarhus samt fritidshus
ljusarkitektur val av belysning.

Kontaktuppgifter: S-XL Architects AB, Heliosgatan 13, 3tr,
Box 1016,101 38 Stockholm, tfn 08-410 77 176
www.sxlarchitects.se e-post info@sxlarchitects.se