PixelImage

Utbildning i nya dataskyddsförordningen

2018-01-22

Villaägarna anordnar nu kurstillfällen  i nya dataskyddsförordningen (GDPR) över hela landet. Utbildningen riktar sig till styrelseledamöter i villaägarföreningar och samfällighetsföreningar. Information om detta har skickats ut till samtliga föreningars styrelser. Om ni har frågor angående detta vänligen kontakta regionkontoret.