PixelImage
På denna sida ansvarar lokalföreningen för innehållet.

Lokalföreningar

Villaägarnas Lokala föreningarRegion Mitt består av 34 lokala föreningar. I Kil finns det en lokal närvaro representant.

Lokalföreningar driver olika villafrågor samt har ett brett utbud av lokala förmåner.

Föreningar arrangerar också aktiviteter med olika teman och innehåll. 


Lokalföreningar i Region Mitt