PixelImage

Chockhöjningar för tomträtter i Luleå - hur påverkas du?

Här kan du som bor med tomträtt i Luleå räkna ut hur din tomträtt påverkas av de nya marktaxeringsvärdena.

Så här gör du: Fyll i ditt nuvarande marktaxeringsvärde i den översta rutan och ditt nya marktaxeringsrutan i den undre rutan. Tryck sedan på "Beräkna". Ditt nya marktaxeringsvärde finns på din taxeringsblankett.

Ditt friköpspris höjs redan den 1 juli 2015 medan din tomträttshyra höjs först när ditt avtal skrivs om nästa gång, vilket kan ligga flera år framåt i tiden. Vilket marktaxeringsvärde som bestämmer din nya tomträttshyra beror alltså på när ditt avtal skrivs om nästa gång.

En tomträttshavare har ofta svårt planera sin ekonomi. Med Villaägarnas räknesnurra får du en känsla för hur din ekonomi kan utvecklas framöver.

Räknesnurran visar din hur hög din tomträttshyra blir om den skulle skrivas om med dagens marktaxeringsvärde och med de nya marktaxeringsvärdena. Du ser också hur mycket ditt friköpspris höjs.

Marktaxeringsvärde 2012:
Marktaxeringsvärde 2015:
Tomträttshyra med nuvarande marktaxeringsvärde:
0
Tomträttshyra med nytt marktaxeringsvärde:
0
Så mycket höjs din tomträttshyra:
0


Friköpspris 2014:
0
Friköpspris 2015:
0
Så mycket höjs ditt friköpspris vid den 1 juli 2015:
0