PixelImage

I region Norr

På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

I region Norr

Här finns de samfälligheter i region Norr som har tecknat serviceavtal med Villaägarnas Riksförbund.

Ackjan-Pulkan samf
Blåbärsbackens samf.
Bredskärs samf.
Båtshakens samf.
Bärnstenens samf.
Durrnäs Västra samf.
Durrnäs Östra samf.
Ekobyns samf.
Gnejsens samf.
Karets samf.
Kungsgårdens samf.
Kråkbärets samf.
Kyrkoherden samf.
Landshövdingens samf.
Linnéans samf.
Lulnäsets samf.
Ostens samf.
Planetens Samf.
Rovfågelns samf.
Rösskärs samf.
Skatboets samf.
Skärgårdsuddens samf.
Spikens samf.
Stormvägens Radhussamf.
Sunnanvindens Samf.
Tjärdalens samf.
Trastens samf.
Trollebergs samf.
Vaktmästarens samf.
Vallmon Samf
Vårdträdets samf.
Väderhällans samf.
Ängsrutan samf.
Överåkerns samf.