PixelImage
På denna sida ansvarar lokalföreningen för innehållet.

Föreningen

Villaägarnas Riksförbund är en av de största och snabbast växande intresseorganisationerna i landet. Över 300.000 villaägare stöder oss genom sitt medlemskap. Våra ansträngningar är att skapa bra boendevillkor och trygghet för villahushållen. Vi bedriver opinionsbildning för bl.a slopad fastighetsskatt samt rimliga taxor och avgifter så att vanliga människor, inte bara höginkomsttagare, även i fortsättningen skall ha råd att bo i villa.

illustration föreningenDet här gör vi lokalt

Villaägarna i Nyköping har ett eget lokalkontor där vi hjälper våra medlemmar med råd i olika frågor. Dessutom bevakar vi planfrågor, taxor etc. 2621 småhusägare i kommunen är medlemmar i Villaägarna i Nyköping. Vi har en medlemsanslutning på cirka 33 % i kommunen och är en av de starkaste föreningarna i landet. Villaägarna är idag en mycket stark påtryckarorganisation och opinionsbildande som politikerna lyssnar på.