PixelImage

Kontakt Öst

Villaägarnas Riksförbund - Region Öst

Besök-/postadress:
Lövstagatan 7                                     
703 56  ÖREBRO

Tel: 010-750 01 00
E-post: region.ost@villaagarna.se
Internet: www.villaagarna.se/ost

Regionchef
Roger Lindahl                                              
roger.lindahl@villaagarna.se
070-610 09 98/ 010-750 02 25

Föreningskonsulent
Lena Larje
lena.larje@villaagarna.se
010-750 02 26