PixelImage

På denna sida ansvarar lokalföreningen för innehållet.

VillaÄgarna Nyköping Oxelösund 2018

Årsmötet-2018

 Unikt ÅRSMÖTE i tre delar
Nyköping och Oxelösund
går ihop och
blir EN FÖRENING

 Boka in datum för årsmötet 2018

ÅRSMÖTE 2018

Torsdag den 22 mars 2018, kl. 18.00,på Stjärnholms Slott

Stadgan för Villaägarna Oxelösund
Styrelsen kallar till årsmöte och bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse skall utsändas, (annons i Magasinet nr2-2018) annonseras eller på annat sätt nå medlemmarna minst 20 dagar före mötet. För att harmonisera båda förenings stadgan inom Villaägarna Nyköping och Oxelösunds skickas inbjudan ut 30 dagar innan årsmötet. Efter årsmötet heter föreningen: Villaägarna Nyköping Oxelösund

Program

Årsmöteshandlingar och komplettering av programmet kommer att finnas här på hemsidan. Enstaka tryckta årsmöteshandlingar kommer att finnas på plats.

Information och frågestunder

Roger Lindahl, Regionchef Villaägarnas Riksförbund. Valfrågor inför valet 2018

Årsmöteshandlingar

Sedvanliga årsmöteshandlingar är framtagna för respektive förening. Var och en: Nyköping och Oxelösund.
Det tredje och avslutande årsmötet skapar den gemensamma nya föreningen: Villaägarna Nyköping Oxelösund!

Obligatoriska uppgifter vid anmälan

 Börja med ert medlemsnummer,
antal personer (1 eller 2) Om du / ni äter
Här: Gör du din anmälan via epost
Anmälan gäller som röstlängd och som beställning
för rätt mängd av förtäring.

Anmälan för ert deltagande
sker senast den 8 mars

Oxelösunds medlemmar får till årsmöte inkomma med motioner, som skall vara styrelsen tillhanda. Styrelsen ska avge yttrande över de motioner som kommit in. Inkomna motioner och­ styrelsens yttrande skall bifogas förslaget till dagordning.

Motioner inlämnas till styrelseordförande
Här: Lämnar du din motion/er enklast via epost
Oxelösund: Tapio Helminen,e-post/telefon:

helminen.tapio@gmail.com  eller 0708-12 12 22
Nyköping: Håkan Ortsäter, e-post/telefon:
ortsater.47@gmail.com eller 0703-952 914

Nomineringar till styrelse och revisorer inlämnas till valberedningen
Här: Lämnar du din nominering/ar enklast via epost

Oxelösund: Sten Nordlander, e-post/telefon:
sten.nordlander@gmail.com eller 0705-210 985
Nyköping: Pär Thunström, e-post/telefon:
parat@tyfonmail.se eller 0705-220 926

Förtäring i slottets matsal, Stjärnholms Slott

Villaägarna bjuder på middag efter mötet.

Meny

Middag bestående av varmrätt, måltidsdryck och kaffe eller te.

Du MÅSTE även meddela oss att du vill stanna på middagen.
Anmäl även eventuell matallergi så vi kan ordna rätt kost.

Matsalen har maximalt plats för 150 gäster.
Matplatser erbjuds till de första 150 som gjort anmälan!
Senare anmälda har vi tyvärr ingen möjlighet att ordna plats för.

Välkomna önskar Styrelserna i Nyköping Oxelösund

VillaÄgarna Nyköping Oxelösund