PixelImage

Region ABC

 


ABC-regionen är den till medlemsantalet största regionen inom Villaägarnas Riksförbund och utgörs av Stockholm och Uppsala län, exklusive Heby och Älvkarleby.

Regionen har idag ca 89 000 medlemshushåll och omfattar strx över 90 föreningar.