PixelImage

Valberedning

Sammankallande
Ann Norrsell
Nordanväg 13, 216 18 Limhamn
Mobil  076-273 01 54
E-post: ann.norrsell@gmail.com

Tommy Wahlberg, Växjö
Mobil 070-921 46 22
E-post: tommy.wahlberg@villaagarnakronoberg.se

 Göran Calitta
Mobil 070-244 51 01
E-post:goran.calitta@lsn.se

Från vänster:
Tommy Wahlberg, Ann Norrsell, Göran Calitta