PixelImage

Är du drabbad?

2014-09-24

Översvämningar blir allt vanligare i vårt land.
Den 31 augusti drabbades sydvästra Skåne av ett häftigt skyfall. 100-tals småhusägare fick sina hus förstörda. 
Vi vill gärna komma i kontakt med dig som har blivit drabbad av översvämningar.
Maila oss på region.syd@villaagarna.se