PixelImage

Dags att nominera kandidater till Regionstyrelsen 2017-2019

2017-05-03

Senast 2017-08-20 ska nomineringarna vara hos valberedningen

Nominering av regionordförande,  styrelseledamöter samt fyllnadsval av delegater till årsstämman 2018.

Vid regionmötet den 28 oktober skall regionordförande och styrelseledamöter väljas för att utgöra regionstyrelse för perioden 2017-2019

Vi vänder oss därför till samtliga medlemmar  inom regionen, för att få förslag på lämpliga kandidater för nominering till dessa styrelseposter. Valberedningen föreslår 5 ledamöter inkl ordförande att ingå i regionstyrelsen.

Regionstyrelsens uppgift är att utveckla, aktivera och stödja föreningarna, medlemsrepresentanten och den lokala verksamheten i regionen.

Följande kriterier kommer att beaktas i samband med nomineringen till regionstyrelsen:

  • Ha lojalitet med förbundet, dess syfte och redovisade mål
  • Ha förmåga till översikt och kunna se helheten i den regionala verksamheten
  • Ha ett brett kontaktnät inom regionen
  • Kunna avsätta den tid för arbete som krävs för styrelseuppdraget
  • Ha erfarenhet från föreningsarbete

Vi ser fram emot förslag på kandidater från lokalföreningarna och enskilda medlemmar.

På regionmötet ska även fyllnadsval av delegater till årsstämman 2018 också väljas. Dessa ska representera hela regionen.
Som delegat är det önskvärt att man kan förstå en årsredovisning och att kunna avsätta tid för uppdraget som är på 1 år
Här nominerar du dina kandidater

Har du några frågor kontakta valberedningen:

Ann Norrsell, ordförande 076-273 01 54 eller ann.norrsell@gmail.com   

Tomas Forss
E-post:tb.forss@gmail.com

Leif Lindh
E-post:pyttan@ddce.se