PixelImage

Årsmöten Region Väst 2017

Alla årsmöten för 2017 är avklarade. 

Är du intresserad av att ta del av din förenings årsmötesprotokoll, ta kontakt med din förening. Klicka på Lokalföreningar i vänsterkanten för att komma till din förening och kontaktuppgifter.

 

       En förenings organisation vilar på
tre hörnpelare:

Styrelsen
- ansvarar under löpande verksamhetsår för föreningens förvaltning och aktiviteter.

Revisorn 
- granskar verksamheten och på årsmötet lämnar förslag om ansvarsfrihet eller ej.

Årsmötet
- medlemmarnas tillfälle att avsluta ett verksamhetsår och att välja en styrelse, revisorer och valberedning för det kommande verksamhetsåret.

Lokalföreningens styrelse lägger ned ett stort arbete under verksamhetsåret. Inte minst vad gäller att göra årsmötet intressant. Ofta inbjuds spännande gäster som berättar om nyheter och aktuella händelser för oss villaägare. Alla föreningsstyrelser gläds åt ett välbesökt medlemsmöte/årsmöte.

Ge din föreningsstyrelse en belöning för deras idoga, ofta helt ideella arbete genom att gå på årsmötet. Aktiva medlemmar som nyttjar möjligheten att påverka genom motioner till årsmötet och frågor/idéer om verksamhet till styrelse och gäster är en tillgång i alla föreningar. Kom bara ihåg att din motion skall vara din lokalförenings styrelse tillhanda senast 20 dagar före årsmötet.

För årsmöten gäller att:
deltagarna bjuds på kaffe/te, bröd och/eller annan förfriskning hos de allra flesta.

  • årsmöteshandlingar finns tillgängliga på lokalföreningarnas hemsidor senast en vecka före årsmötet.
  • någon i föreningsstyrelsen brukar också tillhandahålla handlingar.
  • handlingarna finns för avhämtande hos Studieförbundet Vuxenskolan, SV, på en del orter.
  • närmare information följer i annons eller personlig kallelse enligt lokalföreningarnas rutiner.
  • föranmälan krävs, i de flesta fall.