PixelImage

Kontakt Väst

 Villaägarnas Riksförbund Region Väst

Regionkontor Väst, Västra Frölunda
Besök-/Postadress:

Olof Asklunds gata 17
421 30 Västra Frölunda

Tel: 010-750 01 00

E-post: region.vast@villaagarna.se
Internet: www.villaagarna.se/vast

Ditt villaägarteam består av

Regionchef

Jan-Erik Jonsson
jan-erik.jonsson@villaagarna.se
Direktnr: 010-750 02 10

Föreningskonsulent

Madeleine Wendel
madeleine.wendel@villaagarna.se
Direktnr: 010-750 02 11

Föreningskonsulent

Åsa Abrahamsson
asa.abrahamsson@villaagarna.se
Direktnr: 010-750 02 12

Föreningskonsulent

Anders Berlin
anders.berlin@villaagarna.se
Direktnr: 010-750 02 07

Föreningskonsulent

Ingela Berg
ingela.berg@villaagarna.se
Direktnr: 010-750 02 06