PixelImage

På denna sida ansvarar lokalföreningen för innehållet.

Villaägarna Södra Halland

Villaägarnas dag 26 maj 

Vi finns på Hem & Trädgårdsmässan Wapnö den 26–27 maj i det blå tältet. Som medlem går två personer per hushåll in gratis mot uppvisande av medlemskort i entrén.
På lördag ha du möjlighet att tävla och vinna fina priser, välkommen under dagen till vårt blåa tält. 

Kom och träffa din lokala villaägareförening Villaägarna Södra Halland och prata om ditt husägande. Vilka frågor är viktiga för dig? 

Vi tipsar, hur du som medlem kan få kostnadsfri rådgivning, handla byggvaror, vitvaror och inredning m.m. med rabatter. Och hur vi tillsammans kan påverka politiker och beslutsfattare om frågor som rör ditt boende.

Välkommen
Styrelsen


 

 Välkommen på föreläsning om Solenergi

Att installera solceller idag är enkelt och lönsamt. Både teknik och regler har utvecklats idag, vilket gör att riskerna är små och procedurerna enkla. Solceller har rasat kraftigt i pris och är en långsiktig god investering och även för de som inte har ett tak i perfekt söderläge.

Lars Andrén, debattör och författare berättar om hur du kan utnyttja solenergi till el och värme.

FRI ENTRÉ

TID: måndagen den 14 maj från 17.30 – 20.30, visar installatörer sina solceller.

FÖRELÄSNINGEN ÄR MELLAN 18.30 – 20.00

PLATS: Fabriksgatan 1, Hyltebruk.

Villaägarna Södra Halland finns på plats för att informera om förmåner och aktuella frågor.  

 

 


Ordförande Bosse, informerade om alla fördelar med att vara medlem i Villaägarna

Solevent i Laholm 2018-04-18

Vi medverkade tillsammans med ett antal  installatörer av solel  och Laholms Kommun vid Soleventet på Osbecksgymnasiet i Laholm.

Där fick många svar på sina frågor både om installationer samt kostnader att lägga solpaneler på sitt tak.

 Vi informerade om vårt arbete samt delade ut vår medlemstidning Villaägaren. Senare på kvällen samlades man för en föreläsning om solel m.m. Lars Andrén höll ett mycket uppskattat föredrag.

Styrelsen. 


Välkommen på föreläsning om solenergi

 Onsdag den 18 april kl. 18.30–20.00 Osbecksgymnasiet, Laholm, Stora Aulan

Lars Andrén, debattör och författare berättar hur du kan utnyttja solenergin på ditt villatak till el och värme.

Kl. 17.00-21.00 visar lokala installatörer sina solceller och solfångare.

Villaägarna Södra Halland finns på plats för att informera om förmåner och aktuella frågor.  

Fri entré. Ingen föranmälan. Alla är välkomna!

                                                     


ÅRSMÖTE 2018

Årsmöte 15 Mars 2018 på Good Morning Hotell Halmstad.

Ordföranden hälsade medlemmarna i Villaägarna Södra Halland välkomna till årsmötet.

Enligt förslag valdes Kenneth Svensson till ordförande att leda dagens förhandlingar.

Verksamhetsberättelse för 2017 samt Verksamhetsplan 2018 gicks igenom och godkändes av mötet.

Balansräkningen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Nya styrelsen valdes.

Två styrelseledamöter avtackades med en vacker blombukett samtidigt som två nya ledamöter invaldes.

Efter en frågestund fick vi lyssna till vår nya samarbetspartner Hallands Fönster AB (Norlux) som informerade om sitt företag.

Omkring 19.30 var vi klara och som vanligt serverades en härlig måltid i restaurangen.

Vi hade också några lotterier där vi lottade ut att antal fina böcker.

Styrelsen

 

Bosse avtackar Lars

Norlux Fönster, informerade om sina produker och avtal med Villaägarna 


 Årsmöte 2018

Årsmöte torsdagen den 15 mars kl. 18:00 på Good Morning Hotell, Hallarna (f.d. Eurostop)

Eventuella motioner till årsmötet ska vara inkomna till styrelsen senast 20 dagar före årsmötet.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar får vi lyssna till företrädare för vår nya samarbetspartner, Norlux Fönster Halland som presenterar sitt företag.

Då vi bjuder på förtäring under kvällen, vill vi ha din anmälan senast 13:e mars på tel. 070 595 91 15 eller e-post bosse@villahalland.se
Registrerar dig vid ankomsten.


 

 

 Tomträttsmöte den 16 november 2017


 Tunt med besked om Halmstads chockhöjda tomträttshyror

Hundratalet Halmstadbor fick vänta förgäves på klara besked från politikerna om kommunens prissättning för tomträttshyror och friköpspriser. Villaägarna fortsätter därför att driva på för att Halmstads kommun ska se över sina regler. Vi arbetar även för en ändrad lagstiftning för att öka tryggheten för landets alla tomträttshavare. 

Villaägarnas Riksförbund hade bjudit in tomträttshavare och politiker till möte på Halmstads Teater 16 november, för att få svar på vad kommunen gör för att stoppa de chockhöjningar som väntar för tomträttshavare i Halmstad från årsskiftet. 

Få konkreta löften för tomträttshavare
Det enda konkreta löftet närvarande politiker, Jenny Axelsson (C) och Anders Rosén (S) gav var att tomträttshavarna kommer få betala tomträttshyran månadsvis, samt att de ska undersöka hur hanteringen på kommunen gått till efter kritik om dåligt bemötande.  Innan mötet tyckte kommunen att tomträttshavarna ska betala hyran halvårsvis i förskott, vilket för Christina Holmqvists del skulle innebära drygt 36 000kr före jul, vilket naturligtvis är orimligt. 

Men i själva sakfrågan, vad Halmstad kommun är beredd att göra för att stoppa de chockhöjda tomträttshyrorna gavs inga klara besked eller löften. Politikerna gav inte heller några besked om de är beredda att sänka sitt höga friköpspris så att det blir möjligt för småhusägarna att köpa sig fria. Vid mötet berättade en tomträttshavare att han inte fick låna till friköp redan för 10 år sedan och nu har både Christina Holmqvist och Jenny Johannesson nekats ytterligare lån. Därmed blir det viktigt att kommunen ser över sina hyresregler och sänker friköpspriset.

Nödvändiga åtgärder i Halmstad 
Villaägarna anser att Halmstads kommun måste se över dagens hyresregler och sätta ett tak för hyreshöjningarna samt stoppa chockhöjningarna 2018. Kommunen bör också sänka priset på friköp till 50 % av marktaxeringsvärdet.

Jenny Axelsson, David Högberg & Lena Södersten

Bilder: Varför blir höjningarna så stora? Christinas Holmqvists  tomträtt. Sammanfattningsvis. Vad behöver Halmstad göra. 

 

 

 

 


 Vällkommen till ett offentligt möte om tomträtt i Halmstad

Tid: 16 november, kl. 19-21.

Plats: Halmstad Teater, Kungsgatan 24B, 3 tr, Halmstad.
Deltagande politiker: Jenny Axelsson (C) och Anders Rosén (S)

Villaägarnas tomträttexpert Lena Södersten inleder.

Villaägarna bjuder in till möte för att träffa kommunens politiker och diskutera villkoren för tomträtter med dem. Ta chansen att påverka villkoren för din tomträtt. 

Kommunerna i Sverige har olika regler för tomträtt. I Halmstad med 300 tomträtter är det otryggt att bo med tomträtt då skydd saknas i lagen mot stora hyreshöjningar. Halmstad kommuns egna regler leder till kraftiga hyreshöjningar. Dessutom är Halmstad en av landets dyraste kommuner när det gäller friköp.

Det behöver inte vara så. Göteborg, Stockholm och Malmö med tusentals tomträtter har helt andra regler både för hyra och för friköp. Vad behöver kommunpolitikerna i Halmstad göra för att öka tryggheten för kommunens tomträttsfamiljer? 

Du behöver inte vara medlem i Villaägarna för att delta.

Välkommen!

Läs mer på www.villaagarna.se/tomtratthalmstad


Bomässan Halmstad Arena 20-22 Okt 2017.

Återigen fick vi möjlighet att medverka på årets Bomässa.

Vi fanns på plats i vår monter Lördag-söndag för att träffa er medlemmar samt informera om den verksamhet Villaägarna bedriver.

Många besök blev det hos oss, under de två dagarna, nya kontakter skapades och gamla medlemmar kom med sina synpunkter på vårt arbete.

En tävling som vi vanligt har med fina priser. Gissa längden på bandet i glasburken, bandet var 107 cm långt, en vinnare gissade rätt.

Den som var närmast hade 108 cm som får ta emot andra priset. Ordföranden kontaktar vinnarna. Stor uppskattning fick vi också för att ni medlemmar hade gratis inträde.

Vi syns 2018 på Bomässan den 19-21 Okt.

Styrelsen.

 


 

Solenergi information i Laholm 

Villaägarna besökte Solenergi eventet i Laholm den 4 oktober för att informera om fördelar, förmåner med m.m. med medlemskap i Villaägarna.

Ett stort antal besökare kom för att lyssna på Lars Andréns engagerande föreläsning. Utställarna fick svara på frågor om fördelar, kostnader, m.m.

 

Läs om: Vad är Villaägarna? 


 

  • e-postadress 2017-06-14
    Till dig som är medlem och inte lämnat din e-postadress eller har en ny adress skicka den till  torsten@niltri.se   Vi lägger då in din e-postadressen i vårt medlemsregister. Då få du snabb information om kommande aktiviteter m.m. Utöver din...
  • Solenergi i Hyltebruk 2017-06-14
    Hylte Kommun anordnar, med utställning och föredrag om Solenergi den 5 september kl. 17:30–21:00. Föredragshållare Lars Andrén, debattör och författare, berättar hur du kan utnyttja solenergi på ditt villatak till el och värme. Plats: hörsalen,...
  • Wapnömässan 2017 2017-06-04
    Wapnömässan mötte oss med ett helt underbart väder, med blå himmel och solsken. Både Lördag o Söndag när vi bemannade vårt fina blå tält, strömmade besökare genom området. Vi fick möjlighet att göra reklam för Villaägarna samt informera om allt bra som...