PixelImage

Tomträtter

Inga hyreshöjningar till följd av ändrade kommunala regler, men viss osäkerhet om höjda taxeringsvärden tillåts slå igenom på tomträttshyrorna. Det är vad cirka 9 000 tomträttsfamiljer i Göteborg kan räkna med under kommande mandatperiod.

Detta framgår av den enkätundersökning som Villaägarna genomfört inför höstens kommunalval.

Porträtt Lena Södersten– Inget parti vill ändra kommunens regler så att hyrorna höjs. Det är bra eftersom det kan få stora konsekvenser för enskilda familjer, säger Lena Södersten som är Villaägarnas tomträttsexpert (bild till vänster).

Däremot är det oklart vad som händer om taxeringsvärdena höjs kraftigt vid kommande taxeringar 2015 och 2018. Göteborgs kommun har tidigare sett över sina regler vid taxering och begränsat höjningarna.

– Möjligen kan man försiktigt tolka svaren så att det kan finnas ett fortsatt intresse av att begränsa effekterna på tomträttshyrorna av eventuella taxeringsvärdehöjningar, men här finns en osäkerhet.

Relativt högt friköpspris

Göteborg har flest tomträtter i landet. Till skillnad från Stockholm, som har sålt nästan 20 000 tomträtter sedan år 2000, har intresset för friköp varit lågt i Göteborg. Förklaringen är sannolikt en kombination av Göteborgs hyresregler, som är jämförelsevis bra, och ett relativt högt friköpspris.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill behålla friköpsnivån på 65 procent av marktaxeringsvärdet medan vänsterpartiet vill höja till 100 procent. Alliansen vill däremot sänka friköpspriset till 50 procent, samma som i Stockholm.

– Tomträtt har varit ett problem i många kommuner på senare år. Flera kommuner har valt att sänka friköpspriset för att möjliggöra friköp. Luleå – som också är en socialdemokratiskt styrd kommun med många tomträtter – sänkte till 50 procent under en viss tid. Det borde Göteborg också göra, säger Lena Södersten.

Läs politikernas svar om tomträtter

Fotnot: Den som bor med tomträtt har sitt hus på kommunens mark och betalar tomträttsavgäld (tomträttshyra). Avgälden baseras på marktaxeringsvärdet.