PixelImage

Årsmöten

- Dags för årsmöte?! - Klart du kommer!?
Alla medlemmars stora tillfälle att utöva föreningsdemokrati

Nedan finns uppgifter om ett antal årsmöten. Om just din förening inte finns med så beror det på att vi inte fått in uppgifterna. Årsmöte kommer ändå att hållas. Enligt stadgarna skall årsmötet hållas före april månads utgång.

En förenings organisation vilar på tre hörnpelare:

Styrelsen

- ansvarar under löpande verksamhetsår för föreningens förvaltning och aktiviteter.

Revisorn

- granskar verksamheten och på årsmötet lämnar förslag om ansvarsfrihet eller ej.

Årsmötet

- medlemmarnas tillfälle att avsluta ett verksamhetsår och att välja en styrelse, revisorer och valberedning för det kommande verksamhetsåret.

Lokalföreningens styrelse lägger ned ett stort arbete under verksamhetsåret. Inte minst vad gäller att göra årsmötet intressant. Ofta inbjuds spännande gäster som berättar om nyheter och aktuella händelser för oss villaägare. Alla föreningsstyrelser gläds åt ett välbesökt medlemsmöte/årsmöte. Ge din föreningsstyrelse en belöning för deras idoga, ofta helt ideella arbete genom att gå på årsmötet. Aktiva medlemmar som nyttjar möjligheten att påverka genom motioner till årsmötet och frågor/idéer om verksamhet till styrelse och gäster är en tillgång i alla föreningar. Kom bara ihåg att din motion skall vara din lokalförenings styrelse tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

För årsmöten gäller att:

  • deltagarna bjuds på kaffe/te, bröd och/eller annan förfriskning hos de allra flesta.
  • årsmöteshandlingar finns tillgängliga på lokalföreningarnas hemsidor senast en vecka före årsmötet.
  • någon i föreningsstyrelsen brukar också tillhandahålla handlingar.
  • handlingarna finns för avhämtande hos Studieförbundet Vuxenskolan, SV, på en del orter.
  • närmare information följer i annons eller personlig kallelse enligt lokalföreningarnas rutiner.
  • föranmälan krävs, i de flesta fall.