PixelImage

Regionkontor

Regionkontorets uppgift

Kontorets uppgifter är bl.a:

Företräda Villaägarna regionalt öka medlemsnyttan värva medlemmar och föreningar arbeta med regional och lokal opinionsbildning ta fram regionala medlemsförmåner ge service och rådgivning till medlemmar och föreningar informera föreningar, och medlemmarna om regionens verksamhet bedriva medlems- och föreningsvård genom aktiviteter, träffar och kurser förbereda och medverka i regionstyrelsens sammanträden sprida kunskap inom regionen om förbundets målsättning och verksamhet

Regionkontoret är bemannat av två tjänstemän. Regionkontoret verkställer regionstyrelsens beslut samt ger information, service och rådgivning åt medlemmar och föreningar.