PixelImage

Regionstyrelsen i XYZ

Foto: Stående från vänster: Annika Forsberg, Kenneth Selvehed, Arne Eskilsson, Aina Olofsson och Fred Mellberg. Sittande från vänster: Stig Wahlbäck, Thomas Pettersson, och Sture Carlberg.

Thomas Pettersson, ordförande
0660-504 25
070-946 52 80
thpe9949@gmail.com

Kenneth Selvehed, vice ordförande
073-078 80 03
kenneth.selvehed@telia.com

Arne Eskilsson, sekreterare
063-12 35 60
070-557 73 89
arne.eskilsson@telia.com

Sture Carlberg
070- 616 36 35
sture.carlberg@gmail.com

Fred Mellberg
070-285 01 71
fred.mellberg@telia.com

Aina Olofsson
070-345 73 70
olofsson.aina@gmail.com

Stig Wahlbäck
073-678 03 50  
s.wahlback@telia.com  

Annika Forsberg
076 323 17 60
ewaf47@gmail.com