PixelImage
Du kan filtrera bland förmånerna och se endast dem som är aktuella i den ort som du är intresserad av genom att ange ett postnummer eller ett ortnamn i fältet ovan.

Anticimex - Radontjänster

Anticimex kan hjälpa dig att minska radonhalten i ditt hem med trygga lösningar anpassade efter ditt hus och dess specifika omständigheter. Du får ett tryggare boende och ökar värdet på ditt hus.

Anticimex Radonsäkring

Anticimex erbjuder två olika mätmetoder, långtidsmätning som genomförs under eldningssäsong och pågår under minst två månader, och radonkontroll som ger dig snabbt besked på bara tio dagar och ger en indikation om förhöjda radonhalter finns. Om radonhalten är hög kan Anticimex genomföra en utredning som visar var radonet kommer ifrån och du får åtgärdsförslag därefter. Du kan även få hjälp med de åtgärder som krävs för att minska radonhalten.

Som medlem får du 5 % rabatt på ordinarie offertnivå eller löpande taxa gällande utredning och åtgärder när du anger ditt medlemsnummer.

Läs mer om Anticimex Radonsäkring

Här hittar du ditt närmaste Anticimexkontor

 


Se även från kategorin "Radon"