PixelImage
Du kan filtrera bland förmånerna och se endast dem som är aktuella i den ort som du är intresserad av genom att ange ett postnummer eller ett ortnamn i fältet ovan.

Ocab

Ocab kombinerar över 50 års erfarenhet med omfattande expertis inom avfuktning och sanering. Ocab hjälper till med provtagningar och mätningar, utreder orsaker till skador och erbjuder rätt åtgärder med fokus på långsiktighet, hållbara hus och en säker inomhusmiljö.

Ocab hjälper dig hela vägen från mätning av radon till genomförd sanering och ger dig som medlem rabatt på tjänster inom radonsanering.

Radonmätning

Ocab erbjuder dig som medlem rabatterat pris på mätpaket för lång- eller korttidsmätning av radongashalten i inomhusluft.

Mätpaket för radonmätning för lång- eller korttidsmätning inklusive analys och rapport, priser nedan inkluderar medlemsrabatt med ordinarie pris inom parentes.

  • Långtidsmätning: mätpaket med två mätdosor 305 kr (475 kr).
    Extra mätdosa 105 kr (125 kr)
  • Korttidsmätning: mätpaket med två mätdosor 335 kr (525 kr).
    Extra mätdosa 125 kr (135 kr)

Radonsanering

Ocab erbjuder radonkonsultation och radonsanering vid konstaterad förhöjd radonhalt.
Som medlem får du 5 % rabatt.

Så här går Ocab tillväga för att trygga ditt boende:

  1. En tekniker från Ocab utför en besiktning av ditt hus för att dokumentera källan till din förhöjda radonhalt.
  2. Teknikern lämnar en rapport till dig som talar om orsaken till din förhöjda radonhalt. I rapporten finns även åtgärdsförslag och en offert.
  3. Ocab utför åtgärder enligt tidigare åtgärdsförslag.
  4. Efter installationen görs en ny långtidsmätning för att se effekten av åtgärderna.

Så här gör du

För att ta del av Ocabs erbjudanden, berätta att du är medlem vid beställning och visa  ditt medlemskort vid genomförande av tjänst. Mätpaket för radon beställs direkt på Ocabs hemsida i beställningsformulär för medlemmar.

Andra rabatterbjudanden

Ocab erbjuder även medlemsrabatt på en rad tjänster och produkter inom fukt, rengöring och sanering. Se Ocabs övriga medlemserbjudanden

Mer information

Ocab hjälper dig med dina frågor och berättar gärna mer om hur de arbetar. Du hittar kontaktuppgifter till Ocabs lokala kontor här. För mer information om alla Ocabs tjänster gå in på www.ocab.se

Du är också välkommen att ringa Ocabs centrala kundtjänst direkt på tel 0771-60 60 10.


Se även från kategorin "Radon"