PixelImage
Du kan filtrera bland förmånerna och se endast dem som är aktuella i den ort som du är intresserad av genom att ange ett postnummer eller ett ortnamn i fältet ovan.

Just nu 15 % rabatt på Leakomatic M4i.

Skydda din fastighet mot vattenskador, få larm via mobilen. Som medlem får du 10 % rabatt på Leakomatic M4i.

Medlemserbjudande från LeakomaticLeakomatic M4i

Din Leakomatic förhindrar vattenskador i din fastighet genom att dygnet runt övervaka rörsystemet och de VVS-armaturer som sitter monterade på det trycksatta tappvattensystemet. Leakomatic är mycket känslig för de ytterst små flöden som är utmärkande för smygläckage samtidigt som den även upptäcker större flödesläckage.
Du får alarm och indikation på smygläckage, droppläckage och flödesläckage till din display eller till din mobiltelefon, surfplatta eller dator via vår mobilapp, samtidigt som vattenfelsbrytaren automatiskt stänger av vattnet för att undvika att skada uppstår.

Gränsvärden för känsligheten hos de olika testerna kan anpassas för varje installation eftersom alla fastigheter är olika och använder vatten på olika sätt. Alla larmhändelser sparas automatiskt i applikationens log för senare analys.

Genom att installera en vattenfelsbrytare minskar du risken för kostsamma vattenskador, dyra försäkrings premier, minskad vattenförbrukning är även bra för miljön.

Mer information om Leakomatic M4i och Cloud hittar du här.

Medlemserbjudande

Som medlem får du 10 % rabatt på ordinarie priser.

Så gör du

Beställ din vattenfelsbrytare hos www.leakomatic.se eller kontakta Leakomatic på tel
08-12 44 30 66. Vid beställning ska du ange rabattkoden du ser längre ned på sidan. För att se rabattkoden ska du vara inloggad som medlem.


Se även från kategorin "VS, ventilation & VA"