PixelImage

Debatt och opinionsbildning

Vi jobbar för dig som bor i villa. Vår vision är att alla ska kunna förverkliga sina drömmar om ett eget hus.

Vi påverkar bostadspolitiken genom att bedriva opinionsbildning för bland annat avvecklade flyttskatter och lägre elpriser. Vi vill ha rimligare taxor och avgifter, så att människor har råd att bo i sina hus.

Läs om var vi står i några av de frågor som är viktigast för oss just nu. Välj område via menyn till vänster. Och kom ihåg att du också kan påverka!

Ta hjälp av Villaägarna!

Vill du påverka politiska beslut som rör ditt villaboende? Vi kan ge råd och tips när du ska komma igång med ditt påverkansarbete. Vi kan också stötta med konkreta åtgärder, som ett medieutspel eller PR-arbete. Det vi kan ge är hjälp till självhjälp, Villaägarna tar inte över ansvaret för att driva frågan. Välkommen att höra av dig!

Kommentarer förhandsgranskas ej, kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen.
Kommentarer
regler. Jag godkänner att Villaägarna hanterar mina uppgifter enligt Personuppgiftslagen.
Kommentarer förhandsgranskas ej, kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen.

Sorteringsordning Nyast först |  Äldst först |  Högst betyg

 • Ulf Stenberg Inlägg : 13
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Ulf Stenberg 2014-11-20
  Fortsatt svar till Kjell Jacobsson (II)

  Gjensidige har garanterat både pris och försäkringens omfattning så du ska få minst lika bra försäkring och premie som tidigare. Kontakta Villaägarnas FörsäkringsService på tel 0771-626 010 eller forsakring@villaagarna.se, så hjälper de dig.

  Ulf Stenberg
  Chefsjurist, Villaägarnas Riksförbund
 • Ulf Stenberg Inlägg : 13
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Ulf Stenberg 2014-11-20
  Fortsatt svar till Kjell Jacobsson

  Detta har för Moderna Försäkringar medfört att bolaget nu ligger under tillsyn från Konsumentverkets sida.

  Om Moderna Försäkringars agerande accepteras – att slå sönder konsumentgruppförsäkringar – och övriga försäkringsbolag tar efter det beteendet, kommer ingen konsumentorganisation i Sverige att kunna förhandla fram bättre villkor för sina medlemmar. Det kommer att innebära försämrade villkor och dyrare villkor för konsumenter i Sverige.

 • Ulf Stenberg Inlägg : 13
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Ulf Stenberg 2014-11-20
  Hej Kjell Jacobsson,

  Tanken med gruppförsäkringar är att ge konsumentföreträdare som Villaägarnas Riksförbund möjlighet att förhandla fram bättre priser och villkor för stora konsumentgrupper. Gruppföreträdaren kan flytta gruppförsäkringen mellan försäkringsbolag, i syfte att få bästa pris och villkor för gruppen.

  Villaägarna har försökt förmå Moderna Försäkringar att flytta gruppförsäkringen i enlighet med god försäkringssed och praxis för försäkringsbranschen. Men bolaget har vägrat.
 • Kjell Jacobsson Inlägg : 1
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Kjell Jacobsson 2014-11-19
  Hej,
  Jag har svårt att förstå Villaägarnas agerande när det gäller de nya försäkringarna via Gjensidige. Jag blir kontaktad av er för att få en ny Villahemförsäkring från det nya försäkringsbolaget. Till min förvåning, när jag får offerten, så visar sig den nya försäkringen vara betydligt sämre på ett antal punkter. Den är dessutom nästan 2000 kr dyrare än den genom Moderna försäkringar. Hur kan Villaägarna som representerar så många försäkringstagare göra en sådan usel upphandling?
 • Lena Södersten Inlägg : 16
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Lena Södersten 2014-10-13
  Roligt att du tycker att Villaägarna gör ett bra arbete i tomträttsfrågan! Villaägarna vill skapa trygghet både för tomträttshavare och för arrendatorer, som båda har drabbats av stora höjningar. Frågan är hur man löser detta för arrendatorerna; om man ska knyta arrendena till markvärdeutvecklingen och föreslå ett tak (som föreslås för tomträtter) eller utveckla nuvarande regler som bygger på att arrendet ska avspegla arrenderättens värde.
 • Lena Södersten Inlägg : 16
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Lena Södersten 2014-10-13
  (forts) Utredningens förslag bygger på att man utvecklar nuvarande regler, bl a så att jämförelser av arrenden inte bara ska göras med nyupplåtelser utan också med arrenden vid förlängning.
  På det sättet minskar risken för att en fastighetsägare ingår nya avtal som driver upp arrendet för befintliga arrendatorer. Fördelen med ett tak kopplat till marktaxeringsvärdena är att det ökar förutsägbarheten. Nackdelen är att även arrendena då kommer att påverkas av galopperande marktaxeringsvärden.
 • Lena Södersten Inlägg : 16
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Lena Södersten 2014-10-13
  (forts) Det föreslagna tomträttstaket innehåller inte tillräckligt skydd i tider av kraftig markvärdestegring. Oavsett metod är det viktigt med rimliga höjningar av både arrenden och tomträttsavgälder.