PixelImage

Villaägarna kommenterar 2016

Villaägarna kommenterar 2016

Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna, kommenterar året som gått och blickar framåt 2017. 

Vilken var den största framgången för Villaägarna 2016?

Två stora framgångar tävlar om förstaplatsen:

Vårt fleråriga arbete för hårdare prisreglering av elnäten bar frukt när energiminister Ibrahim Baylan under hösten lovade just detta. Regeringen gav – vilket vi länge efterfrågat - Energimarknadsinspektionen i uppdrag att se över hur stor vinst elnätbolagen ska få ta ut per investerad krona.

Vi lyckades även stoppa en utvidgning av systemet med gatukostnader, i och med att bostadsminister Peter Eriksson tog avstånd från idén om en kommunal taxa. Det betyder att risken att småhusägare tvingas betala hundratusentals kronor för vägar – som används av alla – minskar.

Vilken är den största utmaningen 2017?

De två stora frågorna är bostadsbrist och trygghet. Debatten om bostadsbristen innehåller ibland förslag om återinförd fastighetsskatt och avskaffade ränteavdrag. Vi föreslår sänkta flyttskatter finansierat med lägre ränteavdrag på nyupptagna lån. Det skulle höja rörligheten på bostadsmarknaden och göra att vi utnyttjar bostäderna effektivare.

Det finns också en efterfrågan på större trygghet i boendet. Ökade polisiära insatser för att stävja bostadsinbrott är en viktig fråga.