PixelImage

Villaägarnas framgångar

Villaägarna gör skillnad - detta hände 2015

Ett år av politisk förvirring i Riksdagen har fört med sig sämre villkor för småhusägare. Förbundets arbete har inriktats på att undvika försämringar. I stort och smått har politiken vänts mot småhusägare, men förbundet har även stått emot bra i många frågor. Här sammanfattar vi 2015.

Fastighetsskatt

Många ekonomer vill ta tillbaka den gamla fastighetsskatten. Än så länge har Villaägarna förmått alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet att lova att hålla fast vid reformen från 2008.

Flyttskatter

Villaägarnas arbete mot flyttskatterna har uppmärksammats stort och problemformuleringen erkänts, men verkliga reformer dröjer.

Hushållens skuldsättning

Villaägarnas förslag om flexibla amorteringskrav har fått genomslag i debatten och omfamnats av KD, men avfärdats av MP, som sitter på ministerposten.

Rot/rut

Trots vallöften från statsminister Stefan Löfven (S) sänks rotavdraget. Taket för rutavdraget halveras för alla under 65. Villaägarnas kritik av detta har fått mycket stort genomslag, inte minst i sociala medier.

Ränteavdragen

Kritiseras i snart sagt varje artikel om bostadsbristen, men är ännu oförändrade. Villaägarna har försvarat ingångna avtal. Den som räknat med avdragen i budgivningen har betalat för dem vid köpet. En eventuell reform av avdraget måste därför lämna befintliga lån ifred, har Villaägarna argumenterat. Finansminister Magdalena Andersson (S) har anslutit sig till det argumentet.

Elnät

Den tillåtna vinsten ett elnätsbolag får ta ut sänks från 2016, tack vare Villaägarnas arbete. Dessvärre vann bolagen under våren rätten att höja priserna för perioden före 2016, och kan "ta med" prishöjningarna från tiden före 2016 in i framtiden.

Elhandel

Trots att Villaägarna under året uppmärksammat oskicket med ockerpriser i anvisade elavtal, och tidigare i en serie möten med förra regeringen diskuterat lösningar, har nuvarande regering valt att inte gå vidare.

Gatukostnader

Regeringen har tagit fram ett förslag som riskerar att allvarligt förvärra problemen med gatukostnader, som tvingar småhusägare att betala hundratusentals kronor för vägar som används av alla. Villaägarnas kritik har varit medialt synlig och varit en sten i skon för regeringen.

Bolån

Bankerna måste nu redovisa genomsnittsräntor för bolån. Förslaget initierades av Villaägarna.

LKAB

Småhusägare i Malmberget och Kiruna som tvingas flytta kommer att få nya hus, och därmed spara 1-2 miljoner kronor. Allt tack vare Villaägarnas arbete.

Enskilda avlopp

Villaägarna har hållit Havs- och vattenmyndighetens förslag om särskild fastighetsskatt på hus med enskilda avlopp stången. Förslaget ligger i träda hos Miljödepartementet.

Växtlighet

Villaägarna har arbetat för att få till stånd tydligare lagstiftning kring växtlighet på tomter, vilket resulterade i att Boverket fick ett utredningsuppdrag av regeringen, där de konstaterar att det finns skäl att överväga tydligare lagar.

Vinterförvaring

Efter att Villaägarna föreslagit bygglovsbefrielse för vinterförvaring av fritidsbåtar, husvagnar och husbilar på tomten, gav regeringen Boverket ett utredningsuppdrag. Förslaget får stöd av Boverket som föreslår en lagändring.