PixelImage

Debatt och opinionsbildning

Vi jobbar för dig som bor i villa. Vår vision är att alla ska kunna förverkliga sina drömmar om ett eget hus.

Vi påverkar bostadspolitiken genom att bedriva opinionsbildning för bland annat avvecklade flyttskatter och lägre elpriser. Vi vill ha rimligare taxor och avgifter, så att människor har råd att bo i sina hus.

Läs om var vi står i några av de frågor som är viktigast för oss just nu. Välj område via menyn till vänster. Och kom ihåg att du också kan påverka!

Ta hjälp av Villaägarna!

Vill du påverka politiska beslut som rör ditt villaboende? Vi kan ge råd och tips när du ska komma igång med ditt påverkansarbete. Vi kan också stötta med konkreta åtgärder, som ett medieutspel eller PR-arbete. Det vi kan ge är hjälp till självhjälp, Villaägarna tar inte över ansvaret för att driva frågan. Välkommen att höra av dig!

Kommentarer förhandsgranskas ej, kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen.
Kommentarer
regler. Jag godkänner att Villaägarna hanterar mina uppgifter enligt Personuppgiftslagen.
Kommentarer förhandsgranskas ej, kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen.

Sorteringsordning Nyast först |  Äldst först |  Högst betyg

 • Madeleine Wäli Arvidsson Inlägg : 1
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Madeleine Wäli Arvidsson 2014-12-16
  Hej Leif
  Ja, Villaägarna kommer att fortsätta att följa upp kommunernas kostnader och även krav för att få startbesked för uppförande av Attefallshus. Att några kommuner har justerat sina avgifter och att en ny utredning är tillsatt där tiden för att få ett startbesked är föreslagen till tre veckor är resultat som kommer av vår utredning.
  Madeleine Arvidsson Wäli
 • Leif Elmik Inlägg : 3
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Leif Elmik 2014-12-16
  Jag såg i TV-programmet Äntligen hemma under V450 som handlade om Attefallshus. Där framgick det att kommunerna tar 1100-18000:- för att hantera ärendet och lämna ett byggstartbesked. Kommer Villaägarna att följa upp de oskäliga kostnaderna för få ett byggstartbesked?
 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2014-12-11
  Hej Johan,
  Villaägarna anser att infrastruktur, som vägar, ska finansieras med offentliga medel eftersom det är något som alla kommuninvånare har nytta av. Det synsättet ligger till grund för vårt opinionsarbete mot gatukostnader där enskilda fastighetsägare kan tvingas betala flera hundratusen kronor för att bekosta nya och upprustade gator inom ett område.
 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2014-12-11
  På samma sätt anser förbundet att samfällighetsföreningar inte ska tvingas ta an¬svar för allmänna nyttigheter som vägar, vatten- och avlopp samt fjärrvärme. I planområde med enskilt huvudmannaskap ska fastighetsägare ges rimlig ekonomisk ersättning från kommunen.

  Under förra mandatperioden tillsattes en statlig utredning, Plangenomförandeutredningen, som både föreslog ändrade regler om gatukostnader och förändringar som berör samfällighetsföreningar.
 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2014-12-11
  I utredningen föreslogs bl a att en kommun ska kunna delta i en gemensamhetsanläggning och bidra till kostnader som hänger samman med att allmänheten använder anläggningen. Utredningen föreslog också begränsningar vad gäller vilken typ av anläggningar som lämpligen utförs och förvaltas av enskilda. Förslagen har inte genomförts.
  Lena Södersten, Villaägarna
 • Johan Kröger Inlägg : 1
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Johan Kröger 2014-12-04
  Gemensamhetsanläggning, Äger en fastighet där kommunen
  via lantmäteriet och tingsrättens dom beslutat om gemensamhetsanläggning, Driver villaägarna detta politiskt?
  Anledningen till min fråga är varför vissa kommunmedborgare skall betala sina vägar och vissa inte, Varför tar kommunerna inte ut detta via skattsedeln och sköter detta. Hela processen är dessutom helt klart ett spel för galleriet där inga argument eller dokumentation har någon som helst inverkan. Vill ngt. parti ändra detta?
 • Ulf Stenberg Inlägg : 22
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Ulf Stenberg 2014-11-26
  Svar på Kjell Jacobssons fråga 2014-11-25 (del 3

  I gruppförsäkringen från Gjensidige ingår allrisk för byggnad i "Huskombi" och allrisk för lösöre ingår i "Hemkombi", så du har allrisk för både byggnad och lösöre. Gjensidige håller på med att titta på hur det ska formuleras tydligare.

  Med vänliga hälsningar

  Villaägarnas Riksförbund

  Ulf Stenberg
  Chefsjurist