PixelImage

Debatt och opinionsbildning

Vi jobbar för dig som bor i villa. Vår vision är att alla ska kunna förverkliga sina drömmar om ett eget hus.

Vi påverkar bostadspolitiken genom att bedriva opinionsbildning för bland annat avvecklade flyttskatter och lägre elpriser. Vi vill ha rimligare taxor och avgifter, så att människor har råd att bo i sina hus.

Läs om var vi står i några av de frågor som är viktigast för oss just nu. Välj område via menyn till vänster. Och kom ihåg att du också kan påverka!

Ta hjälp av Villaägarna!

Vill du påverka politiska beslut som rör ditt villaboende? Vi kan ge råd och tips när du ska komma igång med ditt påverkansarbete. Vi kan också stötta med konkreta åtgärder, som ett medieutspel eller PR-arbete. Det vi kan ge är hjälp till självhjälp, Villaägarna tar inte över ansvaret för att driva frågan. Välkommen att höra av dig!

Kommentarer förhandsgranskas ej, kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen.
Kommentarer
regler. Jag godkänner att Villaägarna hanterar mina uppgifter enligt Personuppgiftslagen.
Kommentarer förhandsgranskas ej, kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen.

Sorteringsordning Nyast först |  Äldst först |  Högst betyg

 • Lena Södersten Inlägg : 16
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Lena Södersten 2014-10-13
  Roligt att du tycker att Villaägarna gör ett bra arbete i tomträttsfrågan! Villaägarna vill skapa trygghet både för tomträttshavare och för arrendatorer, som båda har drabbats av stora höjningar. Frågan är hur man löser detta för arrendatorerna; om man ska knyta arrendena till markvärdeutvecklingen och föreslå ett tak (som föreslås för tomträtter) eller utveckla nuvarande regler som bygger på att arrendet ska avspegla arrenderättens värde.
 • Lena Södersten Inlägg : 16
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Lena Södersten 2014-10-13
  (forts) Utredningens förslag bygger på att man utvecklar nuvarande regler, bl a så att jämförelser av arrenden inte bara ska göras med nyupplåtelser utan också med arrenden vid förlängning.
  På det sättet minskar risken för att en fastighetsägare ingår nya avtal som driver upp arrendet för befintliga arrendatorer. Fördelen med ett tak kopplat till marktaxeringsvärdena är att det ökar förutsägbarheten. Nackdelen är att även arrendena då kommer att påverkas av galopperande marktaxeringsvärden.
 • Lena Södersten Inlägg : 16
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Lena Södersten 2014-10-13
  (forts) Det föreslagna tomträttstaket innehåller inte tillräckligt skydd i tider av kraftig markvärdestegring. Oavsett metod är det viktigt med rimliga höjningar av både arrenden och tomträttsavgälder.
 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2014-10-11
  Villaägarna har förtjänstfullt agerat vad gäller tomträttsavgifter. Det finns många som har motsvarande problem när det gäller privata markägare och deras arrendeavgifter. Det skulle vara av stort värde om man kunde få reglerna för att beräkna tomträttsavgifter även skulle omfatta sättet att beräkna arrendeavgifter. Finns det några möjligheter att Villaägarna engagerar sig även i den problematiken?
 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2014-09-22
  vad tycker ni om etstegsfasaderne ??? Fuskbyg eller hur ??
 • Anders Nilsson Inlägg : 5
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anders Nilsson 2014-09-12
  Fick tidningen i går. Om syftet med utfrågningen av partierna inför valet var att ge oss en möjlighet att jämföra svaren borde samma frågor ställt till alla partier. Undrar varför man inte gjorde så?
 • Börje Skoog Inlägg : 1
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Börje Skoog 2014-09-12
  Fick tidningen idag.Tycker att Karin Thunholm är väl negativ till bergvärme.Jag installerade bergvärme 1985.Råkade ha
  borrhål och fick 10 800 i bidrag.Totalkostnad 45 800kr.Snart fungerat i 30 år.Totala reparationer 3 000kr att jämföra med pellets 2 000Kr om året.Inen sotning inta bära pellets samt rent och snyggt.Satsa på bergvärme