PixelImage

Avfall

Avfall

Hanteringen av avfall måste bli effektivare och enklare. Idag har vi ett system som varken är kostnadseffektivt eller ger ordentliga materialströmmar. Hushållens avfall samlas in på olika sätt ute i kommunerna. Vi vill arbeta för en bättre hantering av vårt avfall, lägre kostnad för hushållen och ökad materialåtervinning. 

Läs mer om Villaägarnas granskning av kommunernas avfallsavgifter 2017

Kommunerna och FTIs olika ansvar 

Insamlingen av förpackningar ansvarar svenska tillverkare och försäljare för genom organisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI. Övrigt hushållsavfall har kommunerna ansvar att samla in. För materialet i varor/produkter finns inget krav på materialåtervinning. Visst kan en del slängas på kommunens återvinningscentral, ämnad för grovsopor, men det mesta bränns upp med eller utan energiåtervinning.

Det ska vara lätt att göra rätt

Vi arbetar för att det ska bli lättare att sortera och återvinna materialet även i de varor vi kasserat. I FTIs återvinningsstationer får vi bara lämna förpackningsmaterial. Men det borde gå att slänga stekpannan och kaviartuben på ett och samma ställe. Först den dagen det är möjligt är det lätt att göra rätt. De är båda gjorda av metall och borde därmed gå vidare i samma kretslopp. Och det trasiga saftglaset får idag inte slängas med glasburkarna. Det är ologiskt för vanliga människor att glas borde få slängas med glas.

Ändringar på kort och lång sikt

En riktigt miljövänlig och kostnadseffektiv lösning får vi först då alla enkelt kan sopsortera i hemmet, materialet såväl som i varor som i förpackningar. Då kan vi få riktiga materialströmmar och återvinna mer. Systemet kommer också vara mer kostnadseffektivt än det system vi har idag.

Dagens insamlingssystem kan inte reformeras omedelbart, men på kort sikt kan nuvarande system kompletteras med några regler:

  1. man borde få lämna kvar överflödiga förpackningar redan i butiken
  2. det borde finnas en möjlighet att lämna förpackningsavfall på återvinningsstationen, oavsett om den är full eller inte, t.ex. i en temporär extracontainer
  3. kommunerna borde vitesförelägga FTI att sköta sina återvinningsstationer

Anna Werner VillaägarnaHar du förslag på förbättrad återvinning?

Har du tankar eller åsikter kring insamlingen - kontakta Anna Werner.