PixelImage

Rimliga bolån

Bolån

Villaägarna arbetar för att du som behöver låna till ditt småhus ska mötas av rimliga räntor och villkor. Därför bevakar vi bankernas bolånemarginaler – det vill säga skillnaden mellan bankernas upplåningsräntor och de räntor du erbjuds.

Sedan finanskrisen, som började 2008, har marginalerna ökat påtagligt. En del av det kan förklaras med ökade krav på säkerheter från statens sida – men inte allt. 

Ökad insyn i bankernas verksamhet

Villaägarna kräver ökad insyn i bankernas verksamhet så att man som kund bättre ska kunna avgöra vad som är en rimlig bolåneränta. Vi anser att regeringen, som ofta instämmer i vår kritik mot bankerna, bör använda sig av det statliga ägandet i SBAB och Nordea för att bidra till förbättrad konkurrens. 

Vill du byta bank?

Villaägarna arbetar för att den som behöver låna till sitt småhus ska mötas av rimliga räntor och villkor. Därför bevakar vi bankernas bolånemarginaler – dvs. skillnaden mellan bankernas upplåningsräntor och de räntor man erbjuder kunderna. 

Läs enkäten om bundna bolån

Stöd Villaägarnas arbete

Facebook: Lägre bolåneräntor nu

Läs mer och bli medlem - du också!