PixelImage

Amorteringskrav

Oflexibelt amorteringskrav

Amorteringskravet uppskattas av en majoritet av villaägarna, men de allra flesta påverkas inte av det. De som berörs direkt av amorteringskravet är mycket missnöjda. Det visar en enkät som Villaägarna låtit medlemmarna svara på.

Den 1 juni 2016 började Finansinspektionens nya amorteringskravet att gälla. Kravet innebär att den som tar ett nytt bolån på mer än 50 procent av köpeskillingen blir tvungen att amortera minst 1 procent årligen. Skulle belåningsgraden vara över 70 procent blir takten den dubbla. I det fall du vill utöka ditt befintliga bolån för att exempelvis renovera drabbas du också om du passerar någon av gränserna.

Villaägarnas samhällspolitiske chef Jakob Eliasson:

- Det är olyckligt att Finansinspektionen inte valde att gå vidare med Villaägarnas utformning av amorteringskravet. Genom att lägga kravet på banknivå istället för på individnivå skulle samma makroekonomiska mål kunnat uppnås men med bibehållen flexibilitet för hushållen.

Amorteringskrav mot bankerna istället

Villaägarna anser att amorteringskravet ska läggas på bankerna istället för på enskilda hushåll. När bankens totala bolåneportfölj måste amorteras i en viss takt, tvingas banken uppmuntra kunderna till det genom lägre ränta till lågt skuldsatta och amorterande kunder. Det ger hushållen flexibilitet i privatekonomin, samtidigt som det skapar sunda drivkrafter för både låntagare och långivare.

Läs resultatet av medlemsundersökningen

Amorteringskravet - så funkar det!