PixelImage

Bättre bostadsmarknad

Bättre bostadsmarknad

Enligt återkommande mätningar som Villaägarnas Riksförbund låtit genomföra vill en stor majoritet äga sin bostad (84%) och de allra flesta av dem vill bo i ett småhus (61%).

Därför arbetar Villaägarna för att undanröja de hinder som idag finns för hushåll att köpa och bo kvar i småhus.

Vi tror inte bara att det gagnar de direkt berörda hushållen. Vi tror att fler småhus leder till minskat tryck även på den övriga bostadsmarknaden vilket vore välkommet med tanke på den svåra bostadsbrist som vi lider av i Sverige.