PixelImage

Underlätta uthyrning

Underlätta uthyrning

Villaägarna arbetar för att underlätta för den småhusägare som vill och har möjlighet att hyra ut hela eller delar av sitt småhus. Därför arbetar vi för att intäkter från uthyrning av upp till halva boytan ska vara skattefri inkomst. Vi anser också att småhusägaren och hyresgästen fritt ska kunna komma överens om hyran utan inflytande från hyreslagstiftningen.

I Norge har man goda erfarenheter av att ha generösa regler för småhusägare som väljer att hyra ut delar av sitt hus till unga personer som studerar eller nyligen fått sitt första arbete i en större stad.