PixelImage

Energipolitik

Energipolitik

Sedan elmarknaden avreglerades har hushållens elräkningar mångdubblats. Det beror delvis på att exporten av el ökat, vilket höjer priserna. Men det beror också på ett antal politiska beslut, som är rena tankefel.

Tankefel 1: Elskatten är inte en miljöskatt

Elskatten har höjts i flera omgångar med motiveringen att det är en miljöskatt. Vad många inte vet är att elskatten inte har någon som helst koppling till hur mycket koldioxid som släpps ut i Europa. Detta styrs helt av systemet med utsläppsrätter. Mängden utsläpp är bestämd i förväg, och nationella elskatter förändrar inte slutresultatet. Elskatten är alltså på intet sätt en ”grön” skatt. Det är ett feltänk.

Lösning
Villaägarna föreslår att elskatten sänks för att kompensera elkunderna för förmögenhetsöverföringen. Reformen kan finansieras genom att beskatta de extravinster kraftbolagen gör på utsläppsrätterna. Läs mer…

Tankefel 2: Högre elpris i elområde 4

Indelningen av Sverige i fyra elområden med separata elpriser är ett tydligt exempel på hur politiska beslut höjer hushållens elräkningar. Elområdena försvaras med att de ger prissignaler om var i landet elnät och kraftproduktion bör byggas. Men i praktiken påverkas varken utbyggnaden av stamnätet eller nyetableringen av kraftverk. Det styrs av andra politiska processer och styrsystem, som inte påverkas av elområdena.

Lösning
För att kompensera elkunderna i Sydsverige för att de nu får betala för hela landets stamnät, föreslår Villaägarna att elskatten sänks tidigare och/eller mer där. Läs mer…

Tankefel 3: Elnäten värderas som om de vore nybyggda

Priserna för elnäten sätts av Energimarknadsinspektionen (EI). Prismodellen som används antar att näten är nya, trots att de är åtskilliga decennier gamla. Det höjer priserna avsevärt.

Lösning
Villaägarna föreslår att modellen görs om, så att elnätens ålder – och det faktum att kunderna följt en avbetalningsplan i många år – reflekteras i priset. Läs mer...

Tankefel 4: Hushållens energiinvesteringar hålls tillbaka

Idag bromsas hushållens investeringar i ny, förnybar elproduktion av politiska beslut. Både uttagsskatten på vindkraft och det faktum att man betalar elskatt på egenproducerad el hejdar utvecklingen, och håller kvar elkunderna i oligopolets klor.

Lösning
Villaägarna föreslår avskaffad uttagsskatt på vindkraft och nettodebitering på egenproducerad el, som inkluderar skatter och avgifter. För att ytterligare underlätta för småhusägarna att sänka sin elräkning föreslår vi att en miljöbonus införs. Läs mer ...

Kommentarer förhandsgranskas ej, kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen.
Kommentarer
regler. Jag godkänner att Villaägarna hanterar mina uppgifter enligt Personuppgiftslagen.
Kommentarer förhandsgranskas ej, kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen.

Sorteringsordning Nyast först |  Äldst först |  Högst betyg

 • Leif Hjerpe Inlägg : 1
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Leif Hjerpe 2015-10-26
  Vad gör vi åt de kommande distributionskostnderna ?
  Har vi bara att tacka ja - och betala ?
 • Jakob Eliasson
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Jakob Eliasson 2014-03-31
  Hej Leif. Resultatet är än så länge inte så imponerande: regeringen har gett ännu ett uppdrag till EI att undersöka huruvida regelverket idag efterlevs av elhandlarna. Våra mkt mer långtgående förslag om att skriva om ellagen i syfte att få till stånd ngn form av upphandlning har inte tagits upp. Men erfarenheten sedan tidigare är att vi måste bearbeta en fråga mkt länge för att få verkliga resultat. Så vi fortsätter!
 • Leif Elmik Inlägg : 2
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Leif Elmik 2014-03-31
  Hej Jakob
  Min fråga ang. de dyra anvisningsavtalen 2014-01-23 så skulle frågan tagas upp på nytt mellan Anna-Karin Hatt, eljättarna och Villaägarna under feb. Jag undrar om det mötet har lett till något resultat. Jag har inte uppmärksammat det i alla fall.
 • Gunnar Nordqvist
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Gunnar Nordqvist 2014-02-21
  Beträffande att man "valt" tillsvidarepris som det talats mycket om och som ger mycket högre pris. Felet är att termen är missvisande. Ta bort det alternativet! Det finns nog ingen kund som vill ha detta alternativ.
 • Magnus Gustafsson Inlägg : 2
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Magnus Gustafsson 2014-01-31
  En annan aspekt som är kopplat till det här är faktiskt proportionen av kostnaderna. Man blir faktiskt nedstämd när man ser hur liten del som faktiskt går att påverka genom att spara på sin elförbrukning.

  Förra året var vår totala elkostnad 12.565:- (100%)

  Av det var:
  *Abonnemangskostnaden för 20A 3.464:- (28%) FAST!
  *Nätavgifter/elöverföring 3.345:- (26%)
  *Årsavgift för elhandel/förbrukning 336:-/år (3%) FAST!
  *Elhandel/förbrukning el 5.420:- (43%)

  Det är alltså bara 69%, dvs 8.670:-
 • Jakob Eliasson Villaägarna
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Jakob Eliasson Villaägarna 2014-01-23
  Re: Leif Elmik
  Det mötet var en välkommen konsekvens av vårt arbete i frågan. Jag deltog i det och resultatet var... ett möte till. Där ska bolagen redovisa vilka åtgärder de vidtagit sedan det första mötet för att lösa problemet. Det mötet sker i februari, och även VIllaägarna är inbjudna.
 • Leif Elmik Inlägg : 2
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Leif Elmik 2014-01-23
  Beträffande anvisningsavtalen som var på tapeten i slutet av 2013 så kallade Anna-Karin Hatt till sig eljättarna för att förklara varför de tog ut kraftiga övervinster när kunden inte valt avtal. Jag har inte uppmärksammat vad det ledde till?