PixelImage

Energipolitik

Energipolitik

Sedan elmarknaden avreglerades har hushållens elräkningar mångdubblats. Det beror delvis på att exporten av el ökat, vilket höjer priserna. Men det beror också på ett antal politiska beslut, som är rena tankefel.

Tankefel 1: Elskatten är inte en miljöskatt

Elskatten har höjts i flera omgångar med motiveringen att det är en miljöskatt. Vad många inte vet är att elskatten inte har någon som helst koppling till hur mycket koldioxid som släpps ut i Europa. Detta styrs helt av systemet med utsläppsrätter. Mängden utsläpp är bestämd i förväg, och nationella elskatter förändrar inte slutresultatet. Elskatten är alltså på intet sätt en ”grön” skatt. Det är ett feltänk.

Lösning
Villaägarna föreslår att elskatten sänks för att kompensera elkunderna för förmögenhetsöverföringen. Reformen kan finansieras genom att beskatta de extravinster kraftbolagen gör på utsläppsrätterna. Läs mer…

Tankefel 2: Högre elpris i elområde 4

Indelningen av Sverige i fyra elområden med separata elpriser är ett tydligt exempel på hur politiska beslut höjer hushållens elräkningar. Elområdena försvaras med att de ger prissignaler om var i landet elnät och kraftproduktion bör byggas. Men i praktiken påverkas varken utbyggnaden av stamnätet eller nyetableringen av kraftverk. Det styrs av andra politiska processer och styrsystem, som inte påverkas av elområdena.

Lösning
För att kompensera elkunderna i Sydsverige för att de nu får betala för hela landets stamnät, föreslår Villaägarna att elskatten sänks tidigare och/eller mer där. Läs mer…

Tankefel 3: Elnäten värderas som om de vore nybyggda

Priserna för elnäten sätts av Energimarknadsinspektionen (EI). Prismodellen som används antar att näten är nya, trots att de är åtskilliga decennier gamla. Det höjer priserna avsevärt.

Lösning
Villaägarna föreslår att modellen görs om, så att elnätens ålder – och det faktum att kunderna följt en avbetalningsplan i många år – reflekteras i priset. Läs mer...

Tankefel 4: Hushållens energiinvesteringar hålls tillbaka

Idag bromsas hushållens investeringar i ny, förnybar elproduktion av politiska beslut. Både uttagsskatten på vindkraft och det faktum att man betalar elskatt på egenproducerad el hejdar utvecklingen, och håller kvar elkunderna i oligopolets klor.

Lösning
Villaägarna föreslår avskaffad uttagsskatt på vindkraft och nettodebitering på egenproducerad el, som inkluderar skatter och avgifter. För att ytterligare underlätta för småhusägarna att sänka sin elräkning föreslår vi att en miljöbonus införs. Läs mer ...

Kommentarer förhandsgranskas ej, kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen.
Kommentarer
regler. Jag godkänner att Villaägarna hanterar mina uppgifter enligt Personuppgiftslagen.
Kommentarer förhandsgranskas ej, kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen.

Sorteringsordning Nyast först |  Äldst först |  Högst betyg

 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2016-03-30
  Jag tror att vi konsumenter ändå har den största makten till att påverka konkurrensen med ett gemensamt agerande mot monopolägarna av elnätet.Vi kan påskynda förändringarna genom att välja de mindre el-bolagen.Därmed får monopolet endast behålla el-nätsavgifterna! (Hoppas att villaägarna organiserar aktionen.)
 • Jakob Eliasson Inlägg : 30
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Jakob Eliasson 2016-03-07
  Hej Stig! Vi har haft ögonen på den frågan men inte agerat medialt. Regeringen har uttalat sig aningen oklart hittills. Men ja, detta är på att-göra-listan.
 • Stig Svanberg Inlägg : 1
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Stig Svanberg 2016-03-02
  En statlig utredning håller på att se konsekvenserna av EU´s rekommendationer om enhetlig eltaxa i hela landet. Jag ser ej i ngn artikel i Villaägarna att ni går ut och protestera mot EU förslag. Konsekvensen av detta är att vi i kalla Norrlan spec. länen i norr kommer att få en höjning på flera tusen årligen. Detta måste stoppas och jag kräver att Villaägarna angagerar sig i detta. I nyhetsmedia har Umeå Energi redan rewagerat ifrån deras kunders problem med en sådan höjning. GÖR NÅGOT.
 • Leif Hjerpe Inlägg : 1
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Leif Hjerpe 2015-10-26
  Vad gör vi åt de kommande distributionskostnderna ?
  Har vi bara att tacka ja - och betala ?
 • Jakob Eliasson
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Jakob Eliasson 2014-03-31
  Hej Leif. Resultatet är än så länge inte så imponerande: regeringen har gett ännu ett uppdrag till EI att undersöka huruvida regelverket idag efterlevs av elhandlarna. Våra mkt mer långtgående förslag om att skriva om ellagen i syfte att få till stånd ngn form av upphandlning har inte tagits upp. Men erfarenheten sedan tidigare är att vi måste bearbeta en fråga mkt länge för att få verkliga resultat. Så vi fortsätter!
 • Leif Elmik Inlägg : 2
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Leif Elmik 2014-03-31
  Hej Jakob
  Min fråga ang. de dyra anvisningsavtalen 2014-01-23 så skulle frågan tagas upp på nytt mellan Anna-Karin Hatt, eljättarna och Villaägarna under feb. Jag undrar om det mötet har lett till något resultat. Jag har inte uppmärksammat det i alla fall.
 • Gunnar Nordqvist
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Gunnar Nordqvist 2014-02-21
  Beträffande att man "valt" tillsvidarepris som det talats mycket om och som ger mycket högre pris. Felet är att termen är missvisande. Ta bort det alternativet! Det finns nog ingen kund som vill ha detta alternativ.