PixelImage

Gatukostnader

Gatukostnader

När kommunen bygger nya gator eller rustar upp gatorna kan räkningen skickas till fastighetsägaren. Systemet kallas för gatukostnader. Villaägarnas Lena Södersten reder ut frågan.

Vad är gatukostnader?

Gatukostnader är när kommunen kan skicka en räkning för nya och upprustade gator och allmänna platser - lekplatser, parker, grönområden - till fastighetsägarna. Kommunen måste vara huvudman för gator och allmänna platser för att kunna ta ut gatukostnader.

Däremot får kommunen inte ta ut kostnader för löpande underhåll av fastighetsägarna. Det måste skattefinansieras.

Hur påverkas jag?

Du påverkas på olika sätt beroende på vilken sorts fastighet du har.

Se filmerna som beskriver hur du påverkas av gatukostnader

Vad tycker Villaägarna om gatukostnader?

Villaägarna tycker att infrastruktur som gator och allmänna platser - lekplatser, parker, grönområden - ska finansieras gemensamt, via skattsedeln. Inte genom gatukostnader. Skälet är att infrastruktur är till för alla, inte bara för de som bor i området.

Hur resonerar de politiker som gillar gatukostnader?

Politiker som gillar gatukostnader säger ofta att villaägaren får en värdeökning när gatorna i området byggs ut och att det därför inte är mer än rätt att villaägaren betalar.

Men i själva verket är det kommunen som får den stora nyttan. Det beror på att gatukostnader ofta går ofta hand-i-hand med förtätning. När ett bostadsområde förtätas får kommunen ökade skatteintäkter. Alltså är det också motiverat att kommunen betalar för gatorna.

Hur vanligt är det med gatukostnader?

Systemet tillämpas i 37 kommuner i landet, främst kranskommuner runt storstäderna. Gatukostnader är vanligast när tidigare sommarstugeområden permanentas.

Varför tillämpar inte alla kommuner gatukostnader?

Anledningen att inte fler kommuner gör likadant är att kommunen måste samråda med de fastighetsägare som ska betala innan de kan ta betalt. Eftersom det ofta handlar om stora belopp (200-250 000 kr är ganska vanligt idag för en bebyggd fastighet) blir fastighetsägarna ofta upprörda. Just detta, att tvingas hantera kritiska husägare, gör att de flesta kommuner låter bli att ta ut gatukostnader. Det blir för jobbigt helt enkelt.

Det största gatukostnadsbelopp vi har hört talas om är 1 miljon kr!

Vad innebär förslaget om en gatukostnadstaxa? Varför är Villaägarna så kritiska?

En taxa är en modell för att ta betalt. Det finns taxor på många områden, till exempel bygglov, renhållning, vatten och avlopp. I taxan framgår vad fastighetsägaren ska betala för en viss tjänst.

En gatukostnadstaxa bygger på att fastighetsägarna ska betala för nya och upprustade kommunala gator med hjälp av taxan. Enligt förslaget ska man betala en grundavgift, en avgift för tomtens storlek och en för husets storlek.

Med en taxa för gatukostnader behöver kommunerna inte längre samråda med de småhusägare som ska betala. Det räcker att införa taxan genom ett principbeslut. När det sedan blir dags att ta ut gatukostnader i ett bostadsområde behöver kommunen bara läsa av i taxan hur mycket husägaren ska betala.

Det blir ju inte billigare att rusta upp och bygga gator bara för att det blir lättare för kommunen att ta betalt.

Kommunerna kommer även i framtiden kunna välja om de vill ta ut gatukostnader eller inte, men med en taxa finns en överhängande risk att gatukostnader sprider sig över hela landet. Det är egentligen syftet med förslaget. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har länge drivit på för en sådan här taxa. De tycker nämligen att det är ett problem att inte fler kommuner tar ut gatukostnader.

Varför kallar Villaägarna förslaget för en ny fastighetsskatt?

Om taxan införs kommer problemen med gatukostnader att sprida sig över hela landet. Den kommer att beröra väldigt många villaägare. Därför kallar vi det för en ny fastighetsskatt.

Vad tycker regeringen om gatukostnader?

Bostadsminister Kaplan gör vad han kan för att tona ner den sprängkraft som finns i frågan. Det blir tydligt om man läser Villaägarnas debatt med Kaplan i SvD.

Villaägarnas debattartikel: Kaplans bredsida mot småhusägarna

Kaplans replik: Genomlysning av taxan nödvändig

Villaägarnas slutreplik: Kaplan försöker blanda bort korten

Så jobbar Villaägarna mot gatukostnader

Vi arbetar för att regeringen helt ska avskaffa regler som gör det möjligt för kommuner att ta betalt av enskilda husägare för nya och upprustade gator. Det gör vi genom att skapa opinion, uppvakta politiker, driva debatt och tipsa media om konsekvenserna när enskilda familjer drabbas av gatukostnader.

Mer om gatukostnader

Villaägarnas undersökning (från 2012) visar vilka kommuner som tagit ut eller planerat att ta ut gatukostnader.

Kontakta din kommun för att ta reda på var de står i frågan idag!

Hjälp oss att stoppa kommunal gatutaxa! Bli medlem!

Ju fler vi är – desto starkare är vår röst. Tillsammans stoppar vi gatukostnader och skapar tryggare och bättre boendevillkor för dig med eget hus. Läs mer och bli medlem - redan idag!

Kommentarer förhandsgranskas ej, kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen.
Kommentarer
regler. Jag godkänner att Villaägarna hanterar mina uppgifter enligt Personuppgiftslagen.
Kommentarer förhandsgranskas ej, kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen.

Sorteringsordning Nyast först |  Äldst först |  Högst betyg

 • Ka Göransson
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Ka Göransson 2016-05-20
  Är det självklart en förbättring/höjd standard att få en större, mer trafikerad väg utanför tomten?
  Vad har jag för glädje av att fastighetsvärdet i teorin höjs, så länge jag bor kvar?
  Är det inte så att jag i själva verket istället riskerar höjd fastighetsavgift/-skatt?
  Eller – om jag inte har råd att betala gatukostnaden utan tvingas sälja min fastighet,
  innebär inte gatukostnaden då en rejäl sänkning av värdet på fastigheten?
 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2015-04-26
  Detta har blivit ett sätt att överföra kostnader för infrastruktur, som ska användas i hundratals år inkluderat vatten och avlopp som i glesbygd har blivit absurda :
  se www.kalvfjardensvanner.se
  Effekten är att kommuner driver många boende från hus och hem. Man säger att "Lagen kräver det" och i andra andetaget att man valt att debitera boende.
 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2015-03-02
  Du når mig lättast per mejl lena.sodersten@villaagarna.se
 • Bernt Spetz
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Bernt Spetz 2015-02-28
  Hej jag vill komma i kontakt med Jakob Eliasson eller Lena Söderström för ett inlägg om hur Marks Kommun har löst
  sina gatukostnader hälsningar Bernt Spetz