PixelImage

Gatukostnader

När kommunen bygger nya gator eller rustar upp gatorna kan räkningen skickas till fastighetsägaren. Systemet kallas för gatukostnader.

De familjer som tvingas betala gatukostnader får räkningar på
100 000-tals kronor för gatuarbeten som de inte har beställt. Räkningar som de omöjligt kan förutse och som fullständigt kullkastar deras ekonomi.

Fler kommuner använder systemet

Strängnäs ville tidigare ta ut hårresande 740 000 kr från en enskild familj, men backade helt sedan bland andra Villaägarna engagerat sig i frågan. I Partille riskerar en annan familj att få betala över ca 800 000 kr för kommunens gator. Systemet med gatukostnader driver familjer från sina hem och är ett intrång i den privata äganderätten.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har cirka 30 kommuner av 290 tagit ut gatukostnader sedan år 2000.Men fler kommuner har börjat använda systemet.

Enligt en undersökning som WSP utfört på uppdrag av Villaägarna har 37 kommuner tagit ut gatukostnader sedan 2007 och 62 kommuner svarar att det är ganska eller mycket troligt att de kommer att ta ut gatukostnader i framtiden. Dessutom handlar det om allt större belopp. Det är en mycket oroväckande utveckling.

SKL vill ändra lagen

Kommunerna får ta ut gatukostnader för att anlägga eller förbättra en gata, men däremot inte för drift och underhåll av gatan. Reglerna om gatukostnader finns i plan- och bygglagen. Men SKL vill att fastighetsägarna dessutom ska betala allt gatuunderhåll. SKL vill ändra lagen så att kommunen få ta ut en kommunal väghållningsavgift av fastighetsägarna.

Om förslaget blir verklighet kommer boendekostnaderna att öka för alla villaägare. Villaägarna säger absolut NEJ!

Villaägarna anser:

 • Kommunerna ska finansiera gatuarbeten via kommunalskatten och inte med avgifter. Gatorna är – precis som skolan – något som vi alla har nytta av. Därför ska de också finansieras gemensamt.
 • Plan- och bygglagen måste ändras så att kommunerna inte längre får ta ut gatukostnader.
 • SKLs planer på en helt ny kommunal väghållningsavgift ska skrotas!

Läs Villaägarnas undersökning och se om din kommun planerar att ta ut gatukostnader

Protestera mot gatukostnader här! 

Ris och ros till bostadsministern på Villaägarnas blogg 

Kommentarer
regler. Jag godkänner att Villaägarna hanterar mina uppgifter enligt Personuppgiftslagen.

Sorteringsordning Nyast först |  Äldst först |  Högst betyg

 • Lena Södersten Inlägg : 12
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Lena Södersten 2012-02-16
  Gatukostnader är skrämmande och är ett stort ingrepp i det privala ägandet. Protestera gärna mot genom att stödja vårt upprop på Facebook. Tryck på länken ovan!
 • rose
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  rose 2012-02-16
  Man blir ju livrädd att äga ett hus vid en allmän gata. Varför betala man skatt och en avgift, förut fastighetsskatt, om vi sen få betala upprustningen av en allmän väg ur egen kassa? Och vem som helst få slita ner den och använder den. Nej, nån motta få det var.
  Vad blir nästa dumhet som vi ska stå för?? Nu när det gå sämre för kommunerna då gräver dom fram sådana gamla paragrafer och lagar. Förfärligt!!
 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2011-12-08
  staten har "delat ut vägar till de boende i dess närhet i "evighter" jag är med och betalar för en väg nr.600, en genomfarts väg som många, som inte bor på vägen ; använder som genväg, detta har pågått ca 12 år.
  andra hjälper till att slita ner vägen vi som bor runt den får betala slitagekostnader plus vägskatt, man kan undra vad vägskatten tar vägen.....
 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2011-11-22
  Jag tycker det är bra att villaägare (fastighetsägare) får betala för sina "interngator" själva eftersom de inte är till gagn för allmänheten. Uttag av gatukostnader för åtgärder som är till för vissa fastigheters behov är också rimliga i de fall det sker en påtaglig och tydlig förbättring och värdeökning för de fastigheter som berörs.
 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2011-11-10
  Varför skall vissa i en kommun betala till en vägsamfällighet och andra inte.Alla betalar vi skattförmodar jag.
 • Tomas Rimsten
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Tomas Rimsten 2011-11-01
  Man slutar inte förvåna sig. låter ju helt orimligt att enskilda fastighetsägare skall stå för dessa kostnader. Speciellt med exemplet från SVT där det även planerades 300 nya bostäder. Då bör ju även dessa nya ägare vara med och stå för kostnaden. Känns som om man missat hela vitsen med en kommun och kommunala skatter
 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2011-09-21
  Sanslöst!!!! Måste bara vara kommunens ansvar att ta sådana kostnader!
12