PixelImage

Gatukostnader

Gatukostnader

När kommunen bygger nya gator eller rustar upp gatorna kan räkningen skickas till fastighetsägaren. Systemet kallas för gatukostnader.

Hot mot ägandet

De familjer som tvingas betala gatukostnader får räkningar på 100 000-tals kronor för gatuarbeten som de inte har beställt. Räkningar är svåra att förutse och kan fullständigt kullkasta deras ekonomi. Det finns rena skräckexempel: 740 000 kr i Strängnäs, 800 000 kr i Partille och 1 miljon kr i Tyresö.

Räkningen kommer när gatuarbetena är klara och måste betalas även om småhusägaren inte vidtar någon åtgärd på den egna fastigheten. För att betala för vägen tvingas småhusägaren ta lån eller i värsta fall flytta. Systemet med gatukostnader är ett intrång i det enskilda ägandet.

Intresset för finansiering av infrastruktur via fastighetsägarna ökar. 37 av landets 290 kommuner har tagit ut gatukostnader sedan 2007 enligt en undersökning som WSP utfört på uppdrag av Villaägarna. 62 kommuner svarar att det är ganska eller mycket troligt att de kommer att ta ut gatukostnader i framtiden. Det handlar dessutom om allt större belopp. Det är en mycket oroväckande utveckling.

Ändra lagen

Infrastruktur som gator är något som vi alla har nytta av. Därför ska de också finansieras gemensamt via kommunalskatten och inte genom avgifter från fastighetsägarna. Lagen måste ändras så att kommunerna inte längre får ta ut gatukostnader.

Om lagstiftaren vill att kommunerna ska kunna ta ut gatukostnader även i framtiden måste lagen ändras så att småhusägaren inte behöver betala förrän han eller hon utnyttjar en ny plan genom att beviljas bygglov för en tillkommande byggrätt.

Villaägarna är däremot helt emot samma utrednings förslag att ersätta dagens gatukostnadsregler med en kommunal gatutaxa. Med en taxa riskerar problemen med gatukostnader att sprida sig över hela landet till priset av minskat medborgarinflytande. Idag är det 37 kommuner som tar ut gatukostnader.

Villaägarnas gatukostnadsarbete ger resultat

• Villaägarnas engagemang ledde till att Strängnäs kommun helt släppte sitt krav på att en småhusägarfamilj i Läggesta By skulle betala ca 740 000 kr för upprustning av kommunens gata och för byggande av cykelbanor och belysning.

• En statlig utredning – där Villaägarna har medverkat med en expert – har föreslagit förbättringar i reglerna om gatukostnader. Den som har en bebyggd fastighet ska inte behöva betala gatukostnader förrän denne utnyttjar en ny byggrätt. Med dagens regler måste gatukostnaden betalas så snart vägen är klar. Nu arbetar Villaägarna för att lagändringen ska bli verklighet.

• Villaägarna påverkade utredningsdirektiven så att SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting) förslag att kommunerna även ska få vältra över kostnaderna för drift och underhåll av gator och allmänna platser på fastighetsägarna inte ens fick utredas. Det är viktigt eftersom en sådan ordning skulle leda till ökade boendekostnader för alla landets villaägare.

Så här arbetar vi

Vi tipsar massmedia om konsekvenser för enskilda familjer, skriver debattartiklar och uppvaktar politiker. I Nacka, en kommun där risken att råka ut för gatukostnader är särskilt stor, har vi bl a genomfört en offentlig debatt om gatukostnader med ansvariga kommunalråd och KG Bergström som debattledare.

Vi har även medverkat med en expert i den statliga utredning om gatukostnader som föreslagit bättre regler i befintlig bebyggelse.

Villaägarna jämför gatukostnader med gamla fastighetsskatten

Villaägarna diskuterade gatukostnader med bostadsminister Stefan Attefall

Fullsatt på Villaägarnas debatt om gatukostnader

Läs Villaägarnas undersökning och se om din kommun planerar att ta ut gatukostnader

Vill du protestera? Stöd initiativet Stoppa gatukostnader på Facebook

 

 

Kommentarer förhandsgranskas ej, kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen.
Kommentarer
regler. Jag godkänner att Villaägarna hanterar mina uppgifter enligt Personuppgiftslagen.
Kommentarer förhandsgranskas ej, kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen.

Sorteringsordning Nyast först |  Äldst först |  Högst betyg

 • Lena Södersten Inlägg : 16
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Lena Södersten 2012-02-16
  Gatukostnader är skrämmande och är ett stort ingrepp i det privala ägandet. Protestera gärna mot genom att stödja vårt upprop på Facebook. Tryck på länken ovan!
 • rose
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  rose 2012-02-16
  Man blir ju livrädd att äga ett hus vid en allmän gata. Varför betala man skatt och en avgift, förut fastighetsskatt, om vi sen få betala upprustningen av en allmän väg ur egen kassa? Och vem som helst få slita ner den och använder den. Nej, nån motta få det var.
  Vad blir nästa dumhet som vi ska stå för?? Nu när det gå sämre för kommunerna då gräver dom fram sådana gamla paragrafer och lagar. Förfärligt!!
 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2011-12-08
  staten har "delat ut vägar till de boende i dess närhet i "evighter" jag är med och betalar för en väg nr.600, en genomfarts väg som många, som inte bor på vägen ; använder som genväg, detta har pågått ca 12 år.
  andra hjälper till att slita ner vägen vi som bor runt den får betala slitagekostnader plus vägskatt, man kan undra vad vägskatten tar vägen.....
 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2011-11-22
  Jag tycker det är bra att villaägare (fastighetsägare) får betala för sina "interngator" själva eftersom de inte är till gagn för allmänheten. Uttag av gatukostnader för åtgärder som är till för vissa fastigheters behov är också rimliga i de fall det sker en påtaglig och tydlig förbättring och värdeökning för de fastigheter som berörs.
 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2011-11-10
  Varför skall vissa i en kommun betala till en vägsamfällighet och andra inte.Alla betalar vi skattförmodar jag.
 • Tomas Rimsten
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Tomas Rimsten 2011-11-01
  Man slutar inte förvåna sig. låter ju helt orimligt att enskilda fastighetsägare skall stå för dessa kostnader. Speciellt med exemplet från SVT där det även planerades 300 nya bostäder. Då bör ju även dessa nya ägare vara med och stå för kostnaden. Känns som om man missat hela vitsen med en kommun och kommunala skatter
 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2011-09-21
  Sanslöst!!!! Måste bara vara kommunens ansvar att ta sådana kostnader!
12