PixelImage

Tomträtter

Tomträtter

Stigande marktaxeringsvärden och kommunalt godtycke leder till chockhöjda tomträttshyror och friköpspriser. Lagen behöver ändras för att skapa trygghet för de familjer som bor med tomträtt.

Den som bor med tomträtt ”hyr” marken runt sitt hus av kommunen och betalar tomträttshyra (tomträttsavgäld). Tomträtt infördes för drygt 100 år sedan, för att de som inte hade råd att köpa mark skulle kunna bygga hus. Idag är tomträtt mest till för att kommunerna ska kunna tillgodogöra sig värdeökningen på marken. Det finns ca 50 000 småhus med tomträtt i landet.

Otryggt med tomträtt idag

För tomträtts­havarna är problemet kraftiga hyreshöjningar som man inte kan förutse och som inte tar hänsyn till det enskilda hushållets betalningsförmåga. På vissa håll blir tomträttshyrorna så höga att tomträttshavarna får svårt att bo kvar i sina bostäder. När tomträttshyran höjs stiger också priset för att köpa loss marken. Tomträtt har blivit en otrygg upplåtelseform. Problemet beror på en kombination av kraftigt stigande marktaxeringsvärden och kommunernas beräkningsgrunder. I lagen finns inget skydd mot chockhöjda tomträttshyror.

Ändra lagen

Villaägarna har länge drivit ett krav på en skyddslagstiftning och medverkat med en expert i en statlig tomträttsutredning. Resultatet är ett utredningsförslag som skulle skapa trygghet för många familjer. Utredningsförslaget innehåller ett tak för hur höga tomträttshyrorna får bli. Nu arbetar vi för att förslaget genomförs och kompletteras med en spärregel. Det behövs för att begränsa hyreshöjningarna i tider av kraftig markvärdestegring och ge ett skydd om kommuner som tar ut lägre tomträttshyror än vad som skulle vara möjligt skulle anpassa sina regler till det föreslagna taket.

Villaägarna vill också införa en laglig rätt att friköpa marken. Friköpspriset måste ta hänsyn till att det bara finns en naturlig köpare av marken – tomträttshavaren som äger det hus som står på marken.

Vårt tomträttsarbete ger resultat

Villaägarnas tomträttsarbete har både handlat om att ändra lagen och om att påverka enskilda kommuners regler. Utredningsförslaget om ett tak för tomträttshyrorna är en tydlig framgång på riksplanet.

Villaägarna har också påverkat hyror och friköpspriser i Linköping, Hallstahammar, Göteborg, Malmö, Halmstad, Sollentuna, Karlstad, Eskilstuna, Nykvarn, Västerås, Mönsterås, Västervik, Kumla, Kungälv, Borås, Gävle, Luleå, Jönköping, Värmdö och Örebro.

Så här arbetar vi kring tomträtt

Vi har ordnat informations- och protestmöten och gett kommunpolitikerna konstruktiva förslag om hur de kan förbättra den egna kommunens regler. Vi tipsar massmedia om konsekvenser för enskilda familjer, skriver debattartiklar och uppvaktar politiker. Vi har medverkat med en expert i den statliga utredning som föreslagit ett hyrestak.

Kommentarer förhandsgranskas ej, kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen.
Kommentarer
regler. Jag godkänner att Villaägarna hanterar mina uppgifter enligt Personuppgiftslagen.
Kommentarer förhandsgranskas ej, kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen.

Sorteringsordning Nyast först |  Äldst först |  Högst betyg

 • Lena Södersten Inlägg : 15
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Lena Södersten 2012-12-21
  Självklart jobbar Villaägarna vidare. Tomträttsutredningens förslag till hyrestak är: Marktaxeringsvärdet x konsumentprisindex x x 0,5 x 2,75 %. Det är betydligt bättre än Örebros nuvarande regler! Vi jobbar för att det ska bli verklighet!
 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2012-11-20
  Snälla Villaägarna fortsätt jobba för frågan, just nu sticker jag och familjenner huvudet i sanden som en strutts till vårt kommande avtal går ut, sedan vet ja ginte hur det ska gå!! Vi kommerinta ha RÅD att köpa loss tomten som utvecklingen är idag! Finns det ngn regional-lösning, bor i Örebro? Finns det ngt nationellt förslag??
 • Lena Södersten Inlägg : 15
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Lena Södersten 2012-09-18
  Malmö låter tomträttshavare friköpa för 65 % av tomträttens marktaxeringsvärde. Priset är alltså inte relaterat till tomtens storlek. Om man dividerar marktaxeringsvärdet med tomtytan blir kvadratmeterpriset högre på små tomter eftersom värdet huvudsakligen beror på byggrätten, inte på tomtytan.
 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2012-09-14
  Uppfattar av Lena svarar på mitt inlägg. Jag bor i ett kedjehus i Malmö och i din kommentar så skriver du "Med en liten tomt blir kvadratmeterpriset högt" och det är just detta som jag inte inte har fått något svar på. Innan senaste höjningen så skulle vi fått betala 704.000 för att friköpa ca.500 kvm medan min referensvilla skulle betala 700.000 för 700 kvm friköpsvärdet är naturligtvis också höjt. Men det jag undrar över beräkningen av tomträtten och dess prissättning.
 • Lena Södersten Inlägg : 15
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Lena Södersten 2012-09-07
  Uppfattar att du bor i radhus/kedjehus och jämför ditt höga marktaxeringsvärde/kvm med en villas. Vid taxeringen beror en stor del av taxeringsvärdet på att det finns en byggrätt. Med en liten tomt blir kvadratmeterpriset högt. Tomtens läge relativt gatan påverkar däremot inte, dock kan du få reduktion om du är bullerstörd. Kanske kan du påverka din tomträtt, men då måste du berätta vilken kommun du bor i och mer om din situation.
 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2012-09-04
  Jag känner också att man slår sin panna blodig. Jag har också försökt att få svar på varför jag betalar 50% mer per kvadratmeter än en villa som står ca. 250 m bort inom samma värdeområde. Dessutom ligger den tomten mycket bättre till , med bara en lokalgata , medan min tomt ligger mellan två gator varav en är hårt trafikerat. Har inte fått något vettigt svar på detta.
 • Håkan Norén Inlägg : 6
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Håkan Norén 2011-09-26
  Tyvärr har vi inte mycket hopp. Den utredning som nu tillsats har till uppgift att låsa tomträttsavgälderna på nuvarande (dock med någon slags utjämning). Det innebär många kommer att få sin avgälder höjda. Detta har Nyköping påpekat i brev till förbundsstyrelsen och föreslagit en uppvaktning för ministern för att få direktiven ändrade. Men FS har avslagit det helt utan motivering.
12