PixelImage

Tomträtter

Stigande marktaxeringsvärden och kommunalt godtycke leder till chockhöjda tomthyror och friköpspriser. Lagen behöver ändras för att skapa trygghet för de familjer som bor med tomträtt.

Den som bor med tomträtt ”hyr” marken runt sitt hus av kommunen och betalar tomthyra (tomträttsavgäld). Tomträtt infördes för drygt 100 år sedan, för att även de som inte hade råd att köpa mark skulle kunna bygga hus. Idag är tomträtt mest till för att kommunerna ska kunna tillgodogöra sig värdeökningen på marken.

Kraftigt höjda hyror

För tomträtts­havarna är problemet kraftiga hyreshöjningar som man inte kan förutse och som inte tar hänsyn till det enskilda hushållets betalningsförmåga. På vissa håll blir tomthyrorna så höga att tomträttshavararna får svårt att bo kvar i sina bostäder. Friköp av marken är inte en privatekonomisk möjlighet för alla som drabbas. Tomträtt har blivit en otrygg upplåtelseform.

Problemet beror på en kombination av kraftigt stigande marktaxeringsvärden och kommunernas beräkningsgrunder. Problemet har helt klart förvärrats vid 2009 års fastighetstaxering eftersom marktaxeringsvärdena ökade så kraftigt då.

Lagstiftning behövs

Det godtyckliga taxeringssystemet har alltså stor betydelse även för tomträtterna. Vid 2012 års taxering får många småhus höjda taxeringsvärden vilket leder till fortsatt höjda tomthyror och friköpspriser.

De höjningar som redan har drabbat tusentals hushåll visar på det orättfärdiga med dagens system. Det behövs en skyddslagstiftning med uttryckligt mål att skapa ökad trygghet för tomträttshavare.

Villaägarna kräver:

 • Frikoppla tomthyrorna från marktaxeringsvärdena och hitta andra sätt att räkna upp dem, till exempel med konsumentprisindex som norrmännen gör.
 • Främja privat övervägande och skapa en laglig rätt att friköpa marken. Friköpspriset måste ta hänsyn till att det bara finns en naturlig köpare av marken – tomträttshavaren som äger det hus som står på marken.
 • Stärk tomträttshavarens ställning. Idag är rättsförhållandet ojämnt.
Kommentarer
regler. Jag godkänner att Villaägarna hanterar mina uppgifter enligt Personuppgiftslagen.

Sorteringsordning Nyast först |  Äldst först |  Högst betyg

 • Lena Södersten Inlägg : 12
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Lena Södersten 2012-12-21
  Självklart jobbar Villaägarna vidare. Tomträttsutredningens förslag till hyrestak är: Marktaxeringsvärdet x konsumentprisindex x x 0,5 x 2,75 %. Det är betydligt bättre än Örebros nuvarande regler! Vi jobbar för att det ska bli verklighet!
 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2012-11-20
  Snälla Villaägarna fortsätt jobba för frågan, just nu sticker jag och familjenner huvudet i sanden som en strutts till vårt kommande avtal går ut, sedan vet ja ginte hur det ska gå!! Vi kommerinta ha RÅD att köpa loss tomten som utvecklingen är idag! Finns det ngn regional-lösning, bor i Örebro? Finns det ngt nationellt förslag??
 • Lena Södersten Inlägg : 12
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Lena Södersten 2012-09-18
  Malmö låter tomträttshavare friköpa för 65 % av tomträttens marktaxeringsvärde. Priset är alltså inte relaterat till tomtens storlek. Om man dividerar marktaxeringsvärdet med tomtytan blir kvadratmeterpriset högre på små tomter eftersom värdet huvudsakligen beror på byggrätten, inte på tomtytan.
 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2012-09-14
  Uppfattar av Lena svarar på mitt inlägg. Jag bor i ett kedjehus i Malmö och i din kommentar så skriver du "Med en liten tomt blir kvadratmeterpriset högt" och det är just detta som jag inte inte har fått något svar på. Innan senaste höjningen så skulle vi fått betala 704.000 för att friköpa ca.500 kvm medan min referensvilla skulle betala 700.000 för 700 kvm friköpsvärdet är naturligtvis också höjt. Men det jag undrar över beräkningen av tomträtten och dess prissättning.
 • Lena Södersten Inlägg : 12
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Lena Södersten 2012-09-07
  Uppfattar att du bor i radhus/kedjehus och jämför ditt höga marktaxeringsvärde/kvm med en villas. Vid taxeringen beror en stor del av taxeringsvärdet på att det finns en byggrätt. Med en liten tomt blir kvadratmeterpriset högt. Tomtens läge relativt gatan påverkar däremot inte, dock kan du få reduktion om du är bullerstörd. Kanske kan du påverka din tomträtt, men då måste du berätta vilken kommun du bor i och mer om din situation.
 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2012-09-04
  Jag känner också att man slår sin panna blodig. Jag har också försökt att få svar på varför jag betalar 50% mer per kvadratmeter än en villa som står ca. 250 m bort inom samma värdeområde. Dessutom ligger den tomten mycket bättre till , med bara en lokalgata , medan min tomt ligger mellan två gator varav en är hårt trafikerat. Har inte fått något vettigt svar på detta.
 • Håkan Norén Inlägg : 6
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Håkan Norén 2011-09-26
  Tyvärr har vi inte mycket hopp. Den utredning som nu tillsats har till uppgift att låsa tomträttsavgälderna på nuvarande (dock med någon slags utjämning). Det innebär många kommer att få sin avgälder höjda. Detta har Nyköping påpekat i brev till förbundsstyrelsen och föreslagit en uppvaktning för ministern för att få direktiven ändrade. Men FS har avslagit det helt utan motivering.
12