PixelImage

Press

Här hittar du information och nyheter från Villaägarna i form av pressmeddelanden, debattartiklar, utredningar, videomaterial och bilder. Pressrummet fungerar också som en uppsamlingsplats för vår digitala närvaro, t ex på Twitter och Facebook. 

Presskontakt

Julia Kronnäs

Julia Kronnäs

Pressekreterare

010-750 01 36
0722- 22 04 56
julia.kronnas@villaagarna.se

Senaste nytt från Villaägarna 


 • Ökade vinstmarginaler omintetgör Riksbankens räntesänkning 2014-10-28

  Dagens sänkning av reporäntan får endast begränsad påverkan på hushållen. Snarare kommer bankernas vinstmarginaler förbättras, vilket varit trenden sedan finanskrisen. Sedan åren före finanskrisen har...

 • Villaägarna begär att Moderna Försäkringars tillstånd att bedriva försäkringsrörelse dras in 2014-10-28

  Villaägarnas Riksförbund begär att Moderna Försäkringars tillstånd att bedriva försäkringsrörelse dras in. Bolaget följer inte gällande försäkringslagstiftning och god försäkringssed och har därför...

 • Höjd fastighetsskatt skapar inte ekonomisk tillväxt 2014-10-22

  Skattesystem är till för medborgarna, inte tvärtom. De fungerar bättre om de uppfattas som legitima och rättvisa. Högre boendeskatter löser knappast bostadsbristen. Däremot skulle en sådan höjning sänka...

 • Den nya regeringen måste sänka avkastningskravet på SBAB 2014-10-22

  Idag presenterades SBABs tredje kvartalsrapport och trots minskad utlåning och sjunkande räntor ökar räntenettot och därmed vinsten. Under det tredje kvartalet når SBAB den förra regeringens avkastningsmål om...

 • Krav på amortering är feltänkt 2014-10-20

  Både Bankföreningen och Finansinspektionen föreslår amorteringskrav på hushållens lån. Men att lägga kravet direkt på enskilda hushåll är feltänkt. Kravet ska i stället riktas mot bankerna, skriver...

 • Förslag till föreskrifter och allmänna råd om information om ränta på bostadskrediter 2014-10-15

  Förbundet tillstyrker förslaget att företag som erbjuder bostadskrediter till konsumenter ska vara skyldiga att ange den genomsnittliga räntan för företaget erbjuder sina kunder för varje räntebindningstid...

 • Förslag från Skatteverket ökar risken för felaktiga taxeringsvärden 2014-10-14

  Skatteverket vill göra det svårare att få taxeringsvärdet sänkt för en fastighet som är bullerstörd, har fukt- och mögelskador, radon eller liknande. Därmed ökar risken för att fler småhus får felaktiga...

1234567...