PixelImage

Press

Här hittar du information och nyheter från Villaägarna i form av pressmeddelanden, debattartiklar, utredningar, videomaterial och bilder. Pressrummet fungerar också som en uppsamlingsplats för vår digitala närvaro, t ex på Twitter och Facebook. 

Presskontakt

Julia Kronnäs

Julia Kronnäs

Pressekreterare

010-750 01 36
0722- 22 04 56
julia.kronnas@villaagarna.se

Henrik Fahlgren 

Henrik Fahlgren

Presschef

0706-00 84 18
henrik.fahlgren@villaagarna.se

Senaste nytt från Villaägarna 


  • Remissyttrande över Vattenverksamhetsutredningen (SOU 2014_35) 2014-08-19

    Utredningen behandlar ett flertal saker, men Villaägarnas Riksförbund begränsar sig till de föreslagna förändringarna av rättegångskostnadsreglerna, vilka främst är av intresse för småhusägare.

1234567...