PixelImage

Press

Här hittar du information och nyheter från Villaägarna i form av pressmeddelanden, debattartiklar, utredningar, videomaterial och bilder. Pressrummet fungerar också som en uppsamlingsplats för vår digitala närvaro, t ex på Twitter och Facebook. 

Presskontakt

Julia Kronnäs

Julia Kronnäs

Pressekreterare

010-750 01 36
0722- 22 04 56
julia.kronnas@villaagarna.se

Henrik Fahlgren 

Henrik Fahlgren

Presschef

0706-00 84 18
henrik.fahlgren@villaagarna.se

Senaste nytt från Villaägarna 


  • Remissyttrande över Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller 2014-09-16

    Villaägarnas Riksförbund ser positivt på att i en författning fastställa vilka regler som gäller för riktvärden för buller, eftersom det idag råder stor oenighet om hur riktvärden ska tolkas.

1234567...