PixelImage

Press

Här hittar du information och nyheter från Villaägarna i form av pressmeddelanden, debattartiklar, utredningar, videomaterial och bilder. Pressrummet fungerar också som en uppsamlingsplats för vår digitala närvaro, t ex på Twitter och Facebook. 

Presskontakt

Alexandra Svenonius 

Kommunikationschef

073-267 10 15

Alexandra.Svenonius@villaagarna.se

Senaste nytt från Villaägarna 


 • Bundna bolån - vad anser svenska folket? 2012-12-20

  Under november 2012 genomförde Villaägarnas Riksförbund en enkätundersökning om hur bolånetagare ser på sina bundna bostadslån.

 • Många i kö för att köpa tomt 2012-12-19

  Totalt står nästan 22 000 hushåll i kö för att köpa en byggbar tomt. Detta visar en unik enkätundersökning som Villaägarna nyligen har gjort, med svar från 185 kommuner.

 • Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare 2012-11-09

  Trots att skatter och avgifter bidrar till att skapa ett högt elpris för svenska hushåll, så är elanvändningen per person i Sverige hög jämfört med andra europeiska länder.

 • Utsläppsrätter har gett 60 mdr i extravinster för kraftbolagen 2012-11-07

  Kraftbolagen har gjort över 60 miljarder i extravinster på systemet med utsläppsrätter, visar en rapport som Villaägarnas Riksförbund låtit ta fram. Vinsterna kommer sig av att kraftbolagen tar betalt av elkunderna för utsläppsrätter som aldrig...

 • Ett år med elområden ger dystert facit 2012-10-30

  Indelningen av Sverige i fyra elområden har höjt elräkningarna för småhusägare i Sydsverige. När ettårsdagen av reformen firas den 1 november visar en ny undersökning från Villaägarnas Riksförbund att ett fast ettårsavtal har kostat upp till 1640...

 • Så slår den nya fastighetsskatten i landets kommuner 2012-08-20

  Det förslag till ny fastighetsskatt som idag överlämnats till regeringen ger skattehöjningar på tusentals kronor runt om i landet. I ett 20-tal kommuner blir den genomsnittliga höjningen över 100 procent. Mest drabbas Ljusnarsberg, Munkfors och Högsby...

 • Soputredning 2012-06-09

  Priset för sophämtning varierar kraftigt från en kommun till en annan. Det är också stora skillnader i vilka tjänster som ingår i avgiften och vilka möjligheter som finns för småhusägarna att sänka kostnaderna.

12