PixelImage

Press

Här hittar du information och nyheter från Villaägarna i form av pressmeddelanden, debattartiklar, utredningar, videomaterial och bilder. Pressrummet fungerar också som en uppsamlingsplats för vår digitala närvaro, t ex på Twitter och Facebook. 

Presskontakt

Alexandra Svenonius 

Kommunikationschef

073-267 10 15

Alexandra.Svenonius@villaagarna.se

Senaste nytt från Villaägarna 


 • Energideklaration för byggnader 2015-12-21

  Förbundet anser att de aktuella svenska undantagen från energideklaration är adekvata och bör vara kvar i lagstiftningen. Miljö- och energidepartementet borde utreda hur det går att ha kvar...

 • Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter (N2015/6012/PUB) 2015-11-24

  Villaägarna anser att reglerna om gatukostnader bör avskaffas. Förbundets grundinställning är att gator och allmänna platser (infrastruktur) ska skattefinansieras eftersom de är till nytta för...

 • Åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov (Boverkets rapport 2015:28) 2015-11-04

  Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda ytterligare åtgärder som kan undantas från krav på bygglov. Boverket har nu med...

 • Amorteringskrav FI 2015/4235 2015-10-27

  Villaägarna anser att en sund amorteringskultur är av central betydelse både för den svenska bostads- och kapitalmarknaden.  Läs mer

 • Inrapportering till Elpriskollen 2015-10-06

  Villaägarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över Energimarknadsinspektionens "Remiss av förslag till ändring av föreskrift gällande inrapportering till Elpriskollen" med...

 • Värdeåterföring (SOU 2015_60) 2015-09-22

  De utökade möjligheter till värdeåterföring som utredningen nu föreslår, innebär precis som gatukostnader att infrastruktur kommer att avgiftsfinansieras. Villaägarnas Riksförbund anser att...

 • Energimarknadsinspektionens rapport Havsbaserad vindkraft 2015-08-11

  Villaägarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över Energimarknadsinspektionens rapport "Havsbaserad vindkraft, ER 2015:12". Förbundet ser inte nyttan av att upprätta ett särskilt stödsystem vid sidan av elcertifikaten i syfte att säkra...

1234567...