PixelImage

Vi firar 10 år utan fastighetsskatt

2017-08-30

Det är snart tio år sedan den gamla fastighetsskatten avskaffades. Det firar vi över hela landet på Villaägarnas dag i september.

Efter åratal av stort engagemang från våra medlemmar och hårt arbete från Villaägarnas Riksförbund, ersattes den gamla fastighetsskatten med en kommunal fastighetsavgift. Skattesatsen sänktes och det infördes ett tak för avgiften. Det löste många av de problem den gamla skatten medförde.

- Den gamla fastighetsskatten var oförutsägbar och skapade stora problem för många hushåll. Dagens system är långt ifrån perfekt, men ändå en stor förbättring jämfört med hur det var. Småhusägare lever tryggare idag, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Sedan reformen 2008 har taxeringsvärdena stigit kraftigt. Därför betalar småhusägare idag totalt sett mer i fastighetsavgift än före reformen. En återgång till den gamla skatten skulle drabba landets småhusägare mycket hårt.

- Ändå finns det politiker som önskar fastighetsskatten tillbaka. Vi följer denna fråga noga för att hindra en sådan utveckling, säger Jakob Eliasson.

teaser_banner_villaagarnas_dag_2017