PixelImage

Bankernas kvartalsrapport - en provocerande läsning

2017-04-27

Idag, 27 april, levererade den sista storbanken sin kvartalsrapport. Bara under de gånga tre månaderna har storbankerna tjänat 29 miljarder kronor på lån (det s.k. ”räntenettot”). Det är en ökning med 14 procent sedan första kvartalet 2010. Det är en provocerande läsning säger Håkan Larsson, boendeekonom på Villaägarnas Riksförbund.

Swedbank har ökat räntenettot med 48 procent sedan första kvartalet 2010 och Håkan Larsson, boendeekonom Villaägarnas Riksförbundhamnade på 6 miljarder. Det märks tydligt att detta provocerar kunderna. I takt med att vinsterna ökar, så minskar kundnöjdheten. I de mätningar som Svenskt Kvalitetsindex gör ligger Swedbank på näst sista plats.

Nordea gjorde å sin sida en vinst på lån på 11 miljarder. Dock så är Nordea också en stor aktör i andra länder, så hela vinsten kan inte hänföras till Sverige, men man kan konstatera att även Nordea brottas med ett vikande förtroende hos bankkunderna. Nordea är den bank som har lägst kundnöjdhet i Sverige.

Handelsbanken är Sveriges näst största bolånebank och har ökat vinsten på lån med 33 procent sedan första kvartalet 2010 och landade på ett räntenetto på 7 miljarder kronor. Handelsbanken är en bank generellt sett håller mycket höga bolåneräntor. Det är den bank i Sverige som hållit högst tremånaders snitträntor under de gångna 12 månaderna. Handelsbanken lever gott på sina lojala kunder.

SEB var som sagt sist ute med sin kvartalsrapport. De har ökat vinsten på lån med 22 procent sedan första kvartalet 2010 och landade på 4,7 miljarder kronor.

Finansinspektionen! Granska den här oligopolmarknaden mer!

Marknaden domineras av fyra storbanker och konkurrensen är mycket bristfällig. Det är anledningen till att de kan tjäna så mycket pengar som de gör. Det gör det extra viktigt att det finns granskande myndigheter. I den bristande konkurrensen är det viktigt att bankerna tvingas redovisa tydlig information till kunderna om hur bolåneräntorna sätts. Det är något Finansinspektionen verkligen måste ta tag i.

Ta bort den förvirrande ”listräntan” 

Branschen har även ett stort jobb framför sig när det gäller de så kallade ”listräntorna”. Det är ett oskick som förvirrar. Här krävs självsanering. De flesta kunder har en ränta som ligger runt 0,4 procentenheter under listräntan efter förhandling. Problemet är att om kunden glömmer att omförhandla räntan, så åker räntan ofta automatiskt upp till listräntan när avtalet löpt ut. Det är något som många människor ringer och är förargade över. Listräntan är en kvarleva från en svunnen tid. Bankerna borde ta bort detta begrepp och bara jämföra med ”snitträntan”.

Kom igen SBAB!

Givet de monopolliknande vinsterna vi ser i branschen borde dessutom statliga SBAB ta ett steg framåt och agera prispressare och på så sätt tvinga övriga banker att sätta rimligare räntor. Under senaste månaden ser vi också tendenser till detta. SBAB är den bank som sänkt snitträntan mest kraftfullt den gånga månaden, men det återstår att se om SBAB fortsätter med denna strategi.

Fortsätt vara aktiv kund – byt bank! 

Mitt råd som boendeekonom är att vara aktiv i valet av bank. Jag vet att det är lättare sagt än gjort, bankerna ligger väldigt nära varandra räntemässigt. Det är en kartelliknande marknad (eller som Konkurrensverket uttrycker det; en ”oligopolmarknad”). Men jag tycker ändå att man ska vara aktiv och begära in offerter från de banker som brukar ligga lågt. Det är enda sättet att sätta press på bankerna. När det gäller 3 månaders bolåneräntan ligger just nu Danske Bank, Skandiabanken och nyss nämnda SBAB lägst.

Håkan Larsson
boendeekonom Villaägarnas Riksförbund