PixelImage

Behöver Sverige en ny fastighetsskatt?

2018-02-01

I januari presenterade SNS Konjunkturråd sitt förslag till en "ny” fastighetsskatt på DN-debatt. En noggrann läsning visade att de argumenterade för den gamla fastighetsskatten. 

Och svaret är nej, landets småhusägare behöver ingen ”ny” fastighetsskatt. Villaägarna kämpade för att fastighetsskatten skulle bort och vi kommer fortsätta den kampen.

Nej tack till ett ökat skattetryck på 24 miljarder 

Idag ligger den kommunala fastighetsavgiften på 0,75 procent av taxeringsvärdet med ett tak som ökar i takt med inkomsterna. År 2018 är taket på 7 812 kronor. Det totala skattetrycket från fastighetsavgiften ligger på ca 16 miljarder. Återinförs den gamla fastighetsskatten (fastighetsskatt på 1 % av taxeringsvärdet utan tak) så ökar skattetrycket i ett slag med 24 miljarder!  

En titt på kartan visar områden där villaägare kommer få radikalt ökad skatt. Det vill säga den genomsnittliga höjningen för småhusägare om SNS förslag blir verklighet:

Genomsnittlig ökning av fastighetsskatt med SNS förslag 2018

En orättvist utformad skatt som styrdes bortom boendes kontroll  

Den gamla skatten var illa omtyckt eftersom den var orättfärdigt utformad. För trots att den enskilde småhusägaren varken renoverat eller målat om kunde fastighetsskatten ändå öka. Taxeringsvärdena var (och är) nämligen inte enbart kopplade till den enskilda fastigheten, utan påverkades av prisutvecklingen på bostäder i närområdet. Det innebar att fastighetsskatten ökade, om grannar renoverade och sålde dyrt. 

Småhuspriset (och därmed taxeringsvärdet) styrs dessutom av många ”makroekonomiska faktorer” som urbanisering, byggtakt, tillgång till byggbar mark, Riksbankens penningpolitik, arbetslöshet och liknande. Det är faktorer som ligger långt bortom den boendes kontroll och gör skatten oförutsägbar och godtycklig. 

Lägg tillbaka SNS rapport i bokhyllan 

Skatten var i fokus under valrörelsen år 2006. Alliansen lovade att avskaffa den medan Socialdemokraterna höll fast vid den gamla modellen – och förlorade valet. I Göran Perssons memoarer skriver han: ”Detta var troligen en av mina stora felbedömningar i valrörelsen, men jag orkade inte köra över min tredje finansminister i denna fråga”

Vi får hoppas att SNS rapport hamnar i någon bokhylla där den tillåts samla damm. En sak är säker. Väljer någon politiker att plocka ner förslaget, kommer det väcka mycket starka reaktioner. När det begav sig förra gången samlade Villaägarna 15 000 demonstranter utanför Riksdagshuset i Stockholm.