PixelImage

Därför skriver Villaägarna om lagfartskapningar

2017-02-08

Vi har fått en hel del reaktioner på en tidigare artikel om lagfartskapning. Här svarar Terese Wallinder (bilden), chef för rådgivningsavdelningen, på vanliga frågor och synpunkter vi har fått.

Vad kan jag göra för att skydda mig mot lagfartskapningar?

Du kan skaffa en digital brevlåda där du har möjlighet att ta emot post från myndigheter. Då får du ett e-meddelande redan då ett ärende om ägandeförändring registreras på din fastighet och har på så sätt möjlighet att agera innan Lantmäteriet fattar beslut om ändring av lagfarten. På Mina meddelanden kan du läsa mer om detta.

Har du inte en digital brevlåda kan du försäkra dig om att du i vart fall får brev från Lantmäteriet med information om att ändring avseende lagfarten på din fastighet gjorts genom att hålla din brevlåda låst.

Varför kräver inte Villaägarna att det ska finnas en elektronisk spärr för lagfartsändringar eller att det krävs e-legitimation eller liknande för att göra en lagfartsändring?

Genom en spärr för lagfartskapningar, motsvarande den spärr som är möjlig att göra hos Skatteverket för att förhindra obehöriga adressändringar, skulle det vara möjligt för säljaren att hindra obehöriga personer att få lagfart till sin fastighet.

Det är dock väldigt få lagfartsansökningar som är oseriösa. I de flesta fall har köparen förvärvat och betalat för fastigheten i vanlig ordning. Därför behöver man även se till köparnas intresse. Den som köpt en fastighet och betalat köpeskillingen ska på ett enkelt sätt kunna få lagfart på sin fastighet. Om en säljare skulle kunna spärra sin fastighet mot lagfartsändringar skulle köparen istället kunna hindras att få lagfart på sin fastighet.

Lagfartskapningar är väldigt ovanliga. Varför tar ni upp detta och skrämmer upp människor i onödan?

Det stämmer att lagfartskapningar är väldigt ovanliga. För dem som drabbas innebär det dock ett stort problem och mycket arbete för att försöka få tillbaka lagfarten. Vi ser fall där det förekommer och för de drabbade personerna innebär det en hel del oro och besvär.

Vad gör Villaägarna?

Tack vare Villaägarna infördes 2010 en rutin som innebär att ett meddelande skickas till den tidigare lagfarne ägaren när Lantmäteriet beslutat om ändring av lagfarten.

Villaägarna har dock arbetat för att Lantmäteriet ska informera ägaren när ansökan om lagfart inkommit. Det kravet har nu delvis tillgodosetts genom att den som har en digital brevlåda kan få en avisering när en ansökan om lagfart görs för den egna fastigheten. Lantmäteriet behöver tydligare informera om möjligheten att göra detta.

Hur fungerar Villaägarnas ägarskyddsförsäkring?

Ägarskyddsförsäkringen är en gruppskadeförsäkring som ingår i medlemskapet. Skulle din lagfart kapas, träder ägarskyddsförsäkringen in och Villaägarnas jurister hjälper dig med att utreda bedrägeriet, skaffa fram bevisning och att föra din talan för att få tillbaka villan. Försäkringen ger också rätt till viss ekonomisk ersättning.

Läs mer om lagfartskapning

Lagfartskapningar

Lagfartskapningar - så skyddar du dig

Villaägarnas ägarskyddsförsäkring