PixelImage

Sänk elskatten i stället

2017-05-03

REPLIK i DI.se 170504: Företrädare för fastighets- och solcellsbranschen vill kunna flytta solcells-el mellan olika hus utan att behöva betala skatt. Det är en sympatisk tanke. Att ta bort skattetröskeln för sol-el skulle höja lönsamheten i solcellsbranschen och sänka elräkningen för stora fastighetsägare. Frågan är vart det leder i förlängningen.

Sänk elskatten i stället

DI.se Debatt 170501 Öppna elnäten för att flytta solel
DI.se Replik 170504 Villaägarna: Sänk elskatten i stället

Det går att förutse invändningar från olika aktörer. Elnätbolagen lär bekymra sig för balansansvaret och flaskhalsar i näten. Det finns en risk att verklighetens elbalans inte stämmer med avräkningssystemets om volymerna blir stora. Det är i så fall en huvudvärk för nätbolaget. Energiproducenterna i sin tur lär invända mot att bli belagda med en konkurrensnackdel – köpt ”proffs-el” blir mycket dyrare än egen-el.

I förlängningen skulle ”gratis transporter” på elnätet ha potential att rita om elmarknaden i grunden. Om egenproducerad el har en skattemässig fördel över annan el, blir det rationellt för elkunder och –producenter att köpa upp varandra. Så
småningom säljs ingen el alls på öppna marknaden, utan förflyttas bara från en enhet i koncernen till en annan.

Ungefär här lär politikerna harkla sig och peka på ett par problem. För det första; vart tog skattepengarna vägen? Och för det andra; är en sådan strukturomvandling på elmarknaden önskvärd? Om stora volymer el skulle handlas ”koncerninternt” istället för på NordPool, förändrar det förutsättningarna för energiproducenterna fundamentalt.

Att ”öppna näten” är således ingen liten sak, när linjerna dras ut. Ur ett småhusägarperspektiv framträder dock en poäng tydligt ur analysen, nämligen att elskatten är en de facto fastighetsskatt. Så istället för att riskera vår nuvarande elmarknadsmodell vore det kanske enklare att rätt och slätt sänka elskatten. Det skulle nämligen kunna lindra det problem debattörerna pekar på, utan att vara fullt så revolutionerande.

Jakob Eliasson
Samhällspolitisk chef
Villaägarnas Riksförbund

Artikel uppdaterad ursprungligen publicerad 170503, uppdaterad 170504