PixelImage

Är rådjuren våra nya grannar?

2017-05-16

Villaträdgårdar är något av en buffé för rådjuren där rätterna står prydligt uppdukade i rabatter och trädgårdsland. Det finns dessutom inte så många fiender att hålla reda på som i skogen, och om det inte är något stängsel eller någon skrämmande lukt i vägen så är det bara att bänka sig och äta upp allt som verkar gott.

Rådjurens framfart i landets trädgårdar är ett gissel för många husägare. Rådjur kan vara svåra att bli av med, särskilt om trädgården befinner sig inom rådjurens revir.

Blandade tips för att mota bort rådjuren

Ett tecken i tiden är alla tips som knoppar upp på social media och i press. Det handlar om allt från traditionella husmorsmetoder som exempelvis att hänga upp otvättad fårull, vita papperslappar och cd-skivor i buskar och träd till att stänka vitlöksvatten eller cayennepeppar över blommorna. Men också mer avancerade bekämpningsmedel och elektroniska apparater som saluförs i butik.

Att rådjur finns i och omkring bostadsområden är inget nytt, men frågan är om det inte under senare år har blivit allt fler. För att ta reda på hur saker och ting faktiskt förhåller sig har Villaägarna pratat med rådjursexperten Petter Kjellander, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet:

Har det blivit fler rådjur i landets bostadsområden?
- Det är svårt att säga om det har skett en ökning eller minskning av antalet rådjur i bostadsområden, eftersom det inte finns några studier eller någon nationell övervakning som kan bekräfta att så är fallet. Det finns förvisso jaktstatistik men den avser jakt i vissa skogsområden.

Petter KjellanderDet man däremot kan säga är att det har skett en generell minskning av antalet rådjur i landet som helhet jämfört med hur det såg ut under 1980 och 1990-talet då vi hade en exceptionell ökning av antalet djur, främst på grund av flera snöfria vintrar, rävskabb och att det knappt fanns några lodjur.

Trots att det inte finns några fakta att luta sig emot, finns det något som talar för att det kan ha skett en generell ökning av antal rådjur i bostadsområden?
- Ja det är som sagt svårt att säga, men om man tillåter sig att spekulera så är det absolut möjligt.

Urbana rådjursstammar

I Nordamerika har de liknande problem som i Sverige, och där pratar man om så kallade "urban deer", det vill säga rådjur som lever hela sina liv i bostadsområden och förorter.

- De flesta rådjur trivs inte i urbana miljöer, utan det är låt oss säga en på hundra, så chansen för att just det rådjuret ska träffa på ett annat rådjur som också trivs i tätbebygda områden, och att de bildar en egen stam är ganska liten. Men desto längre tiden går och om rådjuren är många desto större blir ju sannolikheten att det inträffar, och med tanke på att det har gått mer än 20 år sedan den stora rådjurs-boomen så är det kanske en urbanisering av rådjur som pågår, avslutar Petter Kjellander.