PixelImage

Höjda taxeringsvärden – men begränsade effekter

2017-09-13

I dagarna får 2,4 miljoner småhusägare ett förslag om nytt taxeringsvärde från Skatteverket. Trots kraftiga höjningar så begränsar taket i fastighetskatten effekten på hushållens ekonomi. Det är en påminnelse om att reformen måste värnas!

Eftersom försäljningspriserna steg under perioden 2014-16, kommer även taxeringsvärdena stiga kraftigt över hela landet.
- Decennier av lågt byggande, låga räntor och växande befolkning gör att priserna stigit. Nu ger det avtryck i taxeringsvärdena, konstaterar Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Reformen av fastighetsskatten 2008 innebar att det infördes ett tak för maximal fastighetskatt. Maxbeloppet räknas upp varje år, och motsvarar idag ett taxeringsvärde på ungefär en miljon.

Lämna fastighetsskattereformen i fred! 

- De hus som ligger under taket kommer betala högre fastighetsavgift när taxeringsvärdena stiger. Men tack vare taket kan höjningarna inte bli lika stora som förr i tiden. Taket löser många av de problem vi pekade på före reformen.

Utan det hade boendekostnaderna för många familjer stigit kraftigt i och med de nya taxeringsvärdena.
- Därför är det viktigt att politikerna inför valet lovar att lämna fastighetsskattereformen i fred, avslutar Jakob Eliasson.

Läs mer 
DN Så mycket stiger hustaxeringen län för län
Skatteverket Pressmeddelande 170913